Zápis do MŠ bude probíhat elektronicky.

Odkaz: https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Den otevřených dveří: 2.5.2024 od 15-16.30hod.

Sběr přihlášek   13.5.2024   7.30 – 12.00 v mateřské škole

                             14.5.2024 14.00 – 16.45 v mateřské škole

 

Podrobné  informace zde:

Postup k registraci zápisu

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024