SPC

Poradenská zařízení

Mateřská škola se snaží nabídnout co nejlepší péči dětem, zařazeným do integrace, a to na základě jejich potřeb.

Proto spolupracujeme dlouhodobě s mnoha poradenskými zařízeními. Cílem spolupráce je vytvoření co nejlepších podmínek v péči o dítě.

SPC se podílejí na zajištění diagnostiky a zpracování odborných posudků, na jejichž základě škola připravuje Individuální vzdělávací plány. Poskytují metodickou a poradenskou podporu škole i rodičům, nabízejí semináře a odbornou osvětu. Podle potřeby spolupracují se školou a rodiči při vyhledávání vhodného zařízení pro další vzdělávání dítěte.

Mateřská škola spolupracuje s těmito poradenskými zařízeními

SPC při Základní škole pro zrakově postižené

Adresa: Náměstí Míru 19, 120 00 Praha 2
E-mail: spcmirak@volny.cz
Web: www.skolazrak.cz
Telefon: 224 252 771
Zraková postižení nebo souběžná postižení více vadami, z nichž jedna je zraková

SPC při Střední a Mateřské škole Aloyse Klara

Adresa: Horáčkova 1/1095, Praha 4
E-mail: mikesova@spsaklara.cz
Web: www.spsaklara.cz
Telefon: 241 731 406, 604 563 786
Zraková postižení, narušená komunikační schopnost a řečové vady, poruchy učení

SPC / DIC a mateřská škola, s. r. o.

Adresa: Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4
E-mail: spc.hurbanova@centrum.cz
Web: www.dic-saop.cz
Telefon: 244 471 805
Kombinované vady

SPC při mateřské škole speciální Sluníčko

Adresa: Deylova 3/233, 150 00 Praha 5 – Motol
E-mail: spc.deylova@zris.mepnet.cz
Web: www.sweb.cz/smsslunicko
Telefon: 257 225 034, 608 702 505
Vývojové poruchy chování, autismus, mentální a kombinovaná postižení, vady řeči

SPC při Mateřské škole speciální

Adresa: Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8
E-mail: spcpha8@login.cz
Web: www.stibrova.cz
Telefon: 284 688 941, 731 528 935
Mentální, tělesná nebo kombinovaná postižení, problematika Downova syndromu

SPC při Základní škole speciální a Základní škole praktické

Adresa: Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
E-mail: spc.starostrasnicka@email.cz
Web: www.starostrasnicka.cz
Telefon: 721 450 105, 274 820 498
Vícečetná postižení

SPC při Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené

Adresa: Holečkova 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
E-mail: spc.holeckova@seznam.cz
Web: www.skolaholeckova.cz
Telefon: 257 325 896
Sluchová postižení

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci

Adresa: Tyršova 13, 120 00 Praha 2
E-mail: caak@braillnet.cz
Web: www.alternativnikomunikace.cz
Telefon: 222 519 926, 604 459 699
Diagnostické, terapeutické a poradenské služby pro děti s poruchami řeči a komunikace, podpora komunikace u nemluvících dětí (DMO, dysfázie, mentální retardace, autismus, kombinovaná postižení)

APLA Praha — asociace pomáhající lidem s autismem

Adresa: Brunnerova 1011, 163 00 Praha 17 – Řepy
E-mail: praha@apla.cz
Web: www.praha.apla.cz
Telefon: 235 302 111
Pro děti předškolního věku s autismem.

Mateřská škola a základní škola speciální DIAKONIE ČCE v Praze 4

Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle
E- mail: info@tvojeskolicka.cz
Web: www.tvojeskolicka.cz
Telefon: 241 482 137
Pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami

PPP pro Prahu 11 a 12

Adresa: Kupeckého 567, Praha 4- Háje (zadní trakt budovy ZŠ Kupeckého – Modrá škola)
E-mail: ppppraha11@seznam.cz
Web: www.ppp11a12.cz
Telefon: 272 918 682
Detašované pracoviště pro klienty z obvodu Prahy 12
Adresa: Barunčina 11, Praha 12 – Modřany
E-mail: info@ppp-modrany.cz
Telefon: 241 772 412

RYTMUS občanské sdružení

Adresa: Bruselská 183, 120 00 Praha 2
E-mail: rytmus@rytmus.org
Web: www.rytmus.org
Telefon: 224 251 610
Podpora integrace, proškolování asistentů

Klub Hornomlýnská — asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Adresa: Hornomlýnská 1225, 148 00 Praha 4 – Kunratice
E-mail: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz
Telefon: 271 910 328

ORTOPTIKA Dr. Očka — speciální oční

Adresa: Vodičkova 39, Praha 1 (pasáž Světozor – 1. patro)
Mgr. Martina Hamplová – ordinace kromě pondělí a pátku 8,00 až 12,00 a 13,00 až 15,30 bez objednání
E-mail: ortoptika.ocko@seznam.cz
Telefon: 224 152 051
Prevence, screening očních vad, oční cvičení

TAMTAM středisko rané péče

Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Poradce rané péče a psycholog PhDr. Iva Jungwirthová
E-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
Web: www.tamtam-praha.cz
Telefon: 251 510 744
Pro děti se sluchovými vadami

Ambulance dětské klinické logopedie

PhDr. Dana Krejčířová
Adresa: Thomayerova 800/5, 140 00 Praha 4 – Krč, pavilon A1
Telefon: 261 083 436
Pouze na objednání (denně od 6,30 do 7,45 hod.)

 

SPC Klíč

Poradenství pro děti s vadami zraku, vadami řeči a PAS
Poradce Miroslava Měchurová
Adresa: Národní 961/25, Praha 1
web: www.klic-centrum.cz
E -mail: info@klic-centrum.cz
Telefon: 222 542 265, 724 758 318

 

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené při mateřské, základní a střední škole Výmolova

Adresa: Výmolova 169, Praha 5
web: www.vymolova.cz
E-mail: lada.chudomelova@vymolova.cz
Telefon: 251 554 763,  739 571 516

Jedličkův ústav a školy

Speciálně pedagogické centrum a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola
Adresa: Na Topolce 1/1350, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 261 215 839