Štěňata

Ve třídě s dětmi pracují

Bc. Pavlína Heřmanová — paní učitelka

Mgr. Monika Nováková — paní učitelka

Pavlína Šustková — asistentka pedagoga

Kateřina Štroffeková— asistentka pedagoga

„Mámo, táto, nemám zdání, jaké máte povolání“

V letošním školním roce jsme si připravili projekt Povolání – ČÍM BUDU DNES?

 

Každé dítě přemýšlí o tom, čím bude, až vyroste. Děti nevidí realitu takovou, jaká je, ale takovou, jakou by ji chtěly mít. V obyčejných věcech vidí neobyčejné možnosti a snadno se nadchnou pro něco nového, a to vše se chystáme využít při prožitkovém učení. Již ve školce děti velmi rády napodobují povolání dospělých. V letošním školním roce se budeme snažit dětem přiblížit rozmanitost činností a prací. Seznámíme se s různými profesemi, které si sami vyzkoušíme. Budeme také rádi za aktivní pomoc rodičů, kteří by měli možnost vzít naši třídu na návštěvu do místa svého zaměstnání, nebo jen přijít za námi do školky přiblížit dětem, jaké povolání dělají a proč. Je ale také pravda, že trh práce prochází radikální změnou a zatímco mnohé profese zaniknou, jiné naopak vznikají a možná i povolání, která jednou budou naše děti vykonávat ještě ani neexistují. Chtěli bychom se zaměřit při své práci na povolání tradiční. Naším cílem je zapojit děti do spoluvytváření prostředí třídy, motivovat je k získávání nových vědomostí, dovedností, postojů a hodnot. Budeme preferovat prožitkové učení, na základě pozorování a vlastních zkušeností.

 

Moto: Štěňátka je místo, kde pro „malé děti“ děláme „velké věci“ – PROČ? Aby se učily, hrály a smály přeci!