Štěňata

Ve třídě s dětmi pracují

Bc. Pavlína Heřmanová — p. učitelka
Mgr. Monika Nováková — p. učitelka
Pavlína Šustková — asistent pedagoga
Kateřina Štroffeková— asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program pro rok 2021/2022

„Haló, haló, všichni sem,
letos žijem cirkusem“

 

Již od dávných časů existovaly společnosti kočovných skupin, které přivážely z místa na místo informace o našem světě, dokázaly ostatní zaujmout svým uměním a ztvárněním prožitků. Stejně, jako lidé tehdy budeme i my poznávat cizokrajná zvířata, historii míst naší země, ale budeme také součástí přírody, ukážeme si kouzla a krásy tohoto světa. Budeme se učit rozhlížet kolem sebe a vidět ty věci, které jsou důležité. Naučíme se svůj prožitek zprostředkovat svému okolí, ztvárnit všemi možnými způsoby a hlavně spolupracovat mezi sebou.

Těšit se můžete na podzimní, zimní a jarní kočování přírodou, množství sportovních aktivit, na cirkusovou besídku a další zajímavé projekty