Koťata

Ve třídě s dětmi pracují

 

Mgr. Renáta Nováková – paní učitelka

Bc. Markéta Košťálová – paní učitelka, speciální pedagog

Mgr. Simona Vyhňáková – paní učitelka

DiS. Tereza Kubrycht – asistentka pedagoga

Mgr. Šárka Brambůrková – asistentka pedagoga

 

Třídní vzdělávací program 2023/2024

„LETEM SVĚTEM S KOTĚTEM“

Projekt zaměřený na podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu mateřské školy.

Vzhledem k tomu, že v posledních letech v naší mateřské škole stále vzrůstá počet dětí cizinců a dětí z bilingvních rodin, jsme se rozhodli připravit program „Letem světem s kotětem“, který bude jistě zajímavý a přínosný pro všechny děti.

Na dobrodružných a objevitelských cestách nás bude provázet koťátko FELIX. Touto zábavnou formou se pokusíme dětem přiblížit život „za naší školní zahrádkou“. Dozvíme se mnoho zajímavostí o lidech, zvycích, zvířatech, přírodě, kultuře a umění na jednotlivých kontinentech. Dětem s odlišným mateřským získají možnost představit ostatním něco ze specifik své rodné země, aktivně se zapojit do třídních aktivit a činností. Možná také trochu vyniknout a navázat přirozený kontakt s ostatními dětmi. V průběhu realizace programu počítáme se zapojením rodičů cizinců a využitím práce cizojazyčného asistenta, který na naší MŠ pracuje. Doufáme, že program bude pro všechny přínosem.

PŘIPRAVTE SI KUFRY A MAPY, VYDÁVÁME SE NA CESTU!

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

-zábavným a neformálním způsobem získat poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur

-uvědomit si, že svět přírody a lidí je v různých částech naší planety velmi různorodý, bohatý a pestrý

-získat poznatky o zvycích a tradicích v jiných koutech světa

-vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobit i své chování

-cítit sounáležitost s ostatními dětmi, respektovat jejich názor a postoje

-podpořit začleňování dětí s OMJ do běžného kolektivu mateřské školy, aby se cítily plnohodnotnými členy skupiny

-formování bližších přátelských vztahů mezi dětmi, rodiči, učiteli, vytváření dobrého klimatu ve škole

Program je rozdělen do šesti bloků: AMERIKA, AFRIKA, EVROPA,

ANTARKTIDA, ASIE, AUSTRÁLIE