Koťata

Ve třídě s dětmi pracují

Mgr. Renáta Nováková — p. učitelka
Mgr. Simona Vyhňáková — p. uřitelka
Mgr. Jana Hlavničková — asistentka pedagoga
Mgr. Šárka Brambůrková — asistentka pedagoga

Třídní vzdělávací program pro rok 2021/2022

 

„Ať žije cirkus“

V dnešní době děti tráví hodně času u počítače, s tabletem, u televize, všude jezdí automobilem, nechodí samy ven. Tento způsob života ovlivňuje sportovní a motorické dovednosti dětí, správné držení těla, pohybovou koordinaci i celkovou fyzickou zdatnost dětí.
Proto jsme si pro letošní školní rok vybraly sportovně zaměřené téma třídního vzdělávacího programu z prostředí cirkusu, který je dětem velmi blízký a atraktivní.

V rámci programu „Ať žije cirkus“ budeme s dětmi zábavnou formou zlepšovat jejich sportovní, motorické dovednosti i fyzickou zdatnost. Podpoříme přirozené základní pohybové dovednosti. Ke zlepšení jejich fyzické zdatnosti využijeme i možnosti, které nám dává okolí naší mateřské školy – Milíčovský les, okolní dětská hřiště a sportoviště. Školním rokem nás bude provázet majitel cirkusu principál RENSIM (Renata, Simona), který pro děti připravil spoustu zábavných úkolů, soutěží, her a cirkusových disciplín.

Sportovní aktivity, které tvoří základ programu doplníme dalšími činnostmi. Zahrajeme si scénky, budeme číst pohádky, zpívat, tančit, naučíme se básničky, budeme malovat a zařadíme také prostorové vytváření. Tento školní rok se z nás stanou majitelé cirkusu. Proměníme se v klauny, krotitele šelem, akrobaty….

Ke zpracování tématu jsme využily moc hezkou knížku „Matějova akrobacie“ od francouzské autorky. Jedná se o knížku s akrobatickými cvičeními pro děti od 3 let. Všechna cvičení vycházejí z cirkusových technik a z procvičovacích her pohybově rozvojové metodiky „Cirkomotorika“. Akrobatické prvky budou dětem přinášet jistě radost a pomohou rozvinout jejich motorické dovednosti. Kromě zlepšení fyzických schopností a uvědomění si vlastního těla poskytují tato cvičení také emocionální podněty, a to díky vztahovým hrám.

Probíraná témata:
Září – Úvod do tématu
Říjen – Silák
Listopad – Klaun
Prosinec – Kouzelník
Leden – Krotitel šelem
Únor – Provazochodec
Březen – Žonglér
Duben – Akrobat
Květen – Krasojezdkyně
Červen – Hadí žena