Sluníčka

Ve třídě s dětmi pracují

Šiklová Jaroslava — paní učitelka
Nikola Nováková — paní učitelka
Markéta Rathouská — asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program pro rok 2021/2022

„Barevné dobrodružství“

Cílem třídního programu je, aby si děti pomocí krátkých příběhů upevňovaly své znalosti, rozvíjely školní kompetence, fantazii a hlavně posilovaly sebevědomí, samostatnost a spolupráci s vrstevníky.

Každý měsíc budou děti hledat barevnou obálku s motivačním příběhem, který dětem přečteme a společně rozebereme. vždy děti budou čekat otázky, na které budeme hledat odpovědi, a tím upozorníme děti na to, že kolem nás je plno zajímavých lidí, zvířat a rostlin. Pohádky mají morální podtext, vybízejí k zamyšlení a posouzení chování, aby děti rozlišily, co je správné a co ne. Prohlubují i pozitivní náhled na přírodu a motivují k její ochraně.

Hravou formou napomáhají k osvojení si školních kompetencí, zaměřují se na rozvoj slovní zásoby a mluvní obratnosti.

Zvířátka z pohádek budeme kreslit, modelovat, můžeme si na ně zahrát a také si o nich popovídáme nebo se naučíme písničku, říkanku, básničku a pohybovou hru. Poznávat je můžeme v hádankách či rozpočitadlech, pokusíme se rozeznávat a napodobovat jejich hlasy.