Logopedie

Mateřská škola nabízí logopedickou péči formou logopedické prevence. Pedagog pracuje s malými skupinami dětí.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

Logopedický projekt je nazván „Mluvení hrou“ a v tomto školním roce je finančně podporován z grantu rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání, který pro rok 2013 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Mluvení hrou — Skupinová intervence pro děti

Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu
 • mluvní apetit

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení v menší skupině.

Cílem je náprava komunikativních dovedností

 • tempo řeči
 • slovní pohotovost
 • plynulost řeči
 • celkový mluvní projev

Co děti potřebují

desky A4 s drukem opatřené jménem dítěte, nelinkovaný sešit A4, trojhranné pastelky, silnou trojhrannou obyčejnou tužku a tyčinkové lepidlo

Cena

tento kroužek je zdarma, je finančně podporován grantem MŠMT.

Lektorky

 

Mgr. Renáta Klíčová

Adéla Hanibalová

Mgr. Jana Hlavničková

Mgr. Simona Vyhňáková