Keramika

Název pochází z řeckého slova ceramos = hlína. První zmínky spadají do 10. století př. n. l.

Mě keramika kdysi zaujala proto, že se jejím prostřednictvím jaksi navracím k přírodě.

Při keramické tvorbě potřebujete všechny čtyři živly — zemi, vodu, vzduch a oheň. A abych nezapomněla – také tvořivé ruce. Přijměte tedy pozvání do keramické dílny.

Keramika pro děti

Mateřská škola má velmi dobře vybavenou keramickou dílnu, kterou navštěvují děti předškolního i školního věku, které docházejí do kroužků, a zároveň je dílna k dispozici všem učitelkám při jejich práci s dětmi v rámci výtvarných činností v mateřské škole. Do kroužků jsou přihlašovány děti nejdříve od čtyř let, protože základní zpracování hlíny je pro malé děti náročné.

Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál, který nese otisky jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou, práci s plátem…) na základě svých věkových možností, starší děti mohou zkusit také točení na hrnčířském kruhu. Zároveň se naučí některé pro ně dostupné techniky dekorování výrobků včetně engob a glazování. Keramika pro děti v mateřské škole má již více než patnáctiletou tradici a je stále velmi oblíbena.

Každý z nás se rodí s touhou a schopností něco vytvářet – vidím to na malých dětech. Tvoří se zaujetím, spontánně, jejich cílem není dokonalost výrobku, ale způsob výtvarného vyjádření, které jim přináší radost. Tyto schopnosti však ztrácíme, jak chodíme do školy a stárneme. Začíná převládat pocit nejistoty. Každý člověk vnímá tvary a barvy jinak a každý je schopen vytvořit vlastní originál.

Použiji zde slova kolumbijského keramika Raúla Acera

Nejdůležitější je práce — tvorba — na konečném výsledku už tolik nezáleží. Vás bude obohacovat čas, který strávíte při práci s hlínou. Už vám nebude připadat, že se svět řítí kupředu, je podivný a často vás stresuje. Proto vás nyní zvu, abyste vstoupili do jiného světa, který je starobylejší a pomalejší a podstatné je v něm právě toto – postupovat pomalu, uklidnit se, nezabývat se hodnocením a vytvářet předměty z hlíny — a dělat to jenom pro sebe.“

Kdy se scházíme

Pondělí:  1 skupina 14 – 15
Čtvrtek: 1 skupina 13,30 – 14,30

Co děti potřebují

pouze pracovní oblečení (doporučuji staré velké bavlněné tričko, které děti natáhnou přes oblečení). Veškeré pomůcky, nářadí a materiál jsou k dispozici v dílně.

Cena

1500,— / pololetí

Platba

Číslo účtu: 72585319/0800
Variabilní symbol 78+ variabilní symbol dítěte

Lektorka

Mgr. Renata Nováková
Mgr. Jana Hlavničková

Chcete-li se dozvědět více o práci v kroužku a prohlédnout si fotografie, podívejte se na http://www.hlinenysvet.rajce.idnes.cz