Fotbal

Fotbalový kroužek je určen všem dětem, které mají rády pohyb a hry s míčem.

Kroužek fotbalu nabízí dětem pohybové aktivity spojené s míčovou hrou. Děti se učí bezpečně chodit, běhat i skákat v běžném pohybu, vyrovnávat svalové dysbalance, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí a to i v terénu. Orientovat se v prostoru. Pohybují se dynamicky, zrychlují a zpomalují, pohybují se aktivně delší dobu v řízené i spontánní činnosti.

Rozvíjejí se také jejich manipulační schopnosti s náčiním, učí se koulet, házet a chytat míč, kopat. Procvičuje se koordinace ruka x oko.

U dětí se rozvíjejí kooperativní dovednosti. Protože se jedná o kolektivní hru, učí se projevovat zájem o spolupráci, přizpůsobovat se společenství, respektovat a dodržovat pravidla hry, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat.

Učí se přiměřeně reagovat na dané situace, zvládat kladné i negativní emoce, přijímat kladné hodnocení i drobný neúspěch.

V jarních a podzimních měsících budou děti využívat pobyt venku — podle počasí buď travnatý povrch na zahradě nebo hřiště s umělým povrchem. V zimním období bude vyjednána možnost navštěvovat velkou tělocvičnu základní školy.

Co děti potřebují

Pohodlné sportovní oblečení a pevné sportovní boty se světlou neklouzavou podrážkou.

Cena

tento kroužek nabízíme zdarma, dotuje jej FAČR

Kdy se scházíme

pondělí 10 – 11h, tělocvična, za příznivého počasí venku

Lektorka

Jaroslava Šiklová