Lvíčata

Ve třídě s dětmi pracují

Jana Protivová — paní učitelka
Adéla Hanibalová — zástupkyně ředitelky
Lucie Raková Lintymerová — asistent pedagoga
Lucie Krajlová — paní učitelka
Bc. Jitka Krejčířová – asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2021/22

„Rok stromů“

Náš letošní TVP jsme zaměřili na enviromentální výchovu. Ta ukazuje možné způsoby k dosažení pozitivních změn v životním prostředí, má za úkol budovat v lidech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků. Zabývá se poznáváním vztahů v přírodě, věnuje se budování správných hodnot, postojů a kompetencí k péči o přírodu. Inspirovat jsme se nechali knihou „ROK STROMŮ“

Kniha je dělena do deseti celků podle deseti školních měsíců a podle deseti stromů. Jednotlivé stromy jsou v knize rozpracovány do témat tak, aby vždy naplnily všechny oblasti RVP. Součástí plánu jsou básničky, písničky, pranostiky, přísloví, náměty na výtvarné činnosti, pohybové hry a pohybové činnosti, doporučené knihy (pohádky, encyklopedie) a tipy na výlety. Kniha tedy představuje komplexní roční vyučovací plán, který má děti vzdělat a pobavit a představit jim přírodu jako velkého silného kamaráda. Stromy jsou tu s námi od nepaměti. Mají svá tajemství, kouzla a sílu. Život bez stromů si již neumíme představit. Bez nich bychom nemohli dýchat, v horkém slunci bychom se neměli kde schovat, nepochutnali bychom si na sladkých a šťavnatých plodech, neuvařili bychom si lahodný léčivý čaj. Jak bychom žili bez dřeva? A co teprve zvířata, hmyz a ptáci? Ještě, že tu s námi žijí. Slyšíte jejich ševelení? Možná, že když se dobře zaposloucháme, prozradí nám víc ze svého tajuplného života. Tak pojďme poslouchat…

 

Kromě této náplně se budeme věnovat také dalším tématům k poznávání přírody a všech změn v ní v souvislosti se střídáním ročních období, ale budeme se také věnovat vědě – provedeme si přírodovědné pokusy a hry, technice, kultuře, lidskému zdraví, dopravě a dalším oblastem lidského života. během roku oslavíme všechny významné svátky, zaměříme se na Den vody (22.3.), Den Země (22.4.) a Den stromů . Zapojíme se také do všech celoškolních akcí.

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.