Lvíčata

Ve třídě s dětmi pracují

 

Jaroslava Šiklová – paní učitelka

Nikola Nováková – paní učitelka

Markéta Rathouská – asistentka pedagoga

Jarmila Blažková – asistentka pedagoga

 

Třídní vzdělávací program 2023/2024

ROK NA STATKU (FARMĚ)

 

Tento rok nás bude provázet pes ‘’ BROK’’, který nám zároveň bude velkým příkladem (vzorem).

Zvířata jsou dětem vzorem tím, že projevují zájem o svět kolem nich, chtějí ho co nejvíce poznat a také se hodně dozvídají a děti s nimi. O podzimu, svátcích, tradicích, o lese, ale také o práci na statku, kterou děti dnes nemají vždy možnost poznat vlastní zkušeností.

Zvířátka žijí spolu velmi pohodově. Pokud má některé z nich problém, můžeme si být jistí, že si toho kamarádi všimnou a budou se mu snažit pomoci.. Nevadí, že se to někdy nepodaří úplně bez chyby. Zvířátka mají vždy snahu spolu vyjít, spolupracují a učí se slušně chovat. Každé ze zvířátek má jiné zvyky, potřeby, navzájem jsou velmi odlišná, ale spojuje je společné místo, kde žijí. Musí se navzájem respektovat a dodržovat dohodnutá pravidla. Na velikosti ani vzhledu nezáleží, myška i kráva mají stejnou hodnotu.

Hlavou formou napomáhají k osvojení si školních kompetencí, zaměřené na rozvoj slovní zásoby, komunikace, k řešení problémů, k učení, sociální oblasti.

Radost zvířátek ze všeho, co se naučí, je také nakažlivá a my bychom si přály, aby ji měly i děti. Podměty z příběhů jsou pak využity motivačně v učitelkou navozených činnostech. Prohlubují chuť poznávat, objevovat a zapamatovat si.

 

 

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.