Zaměstnanci

Na péči o děti se v mateřské škole podílejí tito zaměstnanci:

Ředitelka školy

Mgr. Renáta Klíčová — speciální pedagog

Hospodářka školy

Kateřina Kyselová — vedoucí školní jídelny
Ing. Elena Temelová – finanční referent

Učitelky

Adéla Hanibalová — zástupkyně ředitelky
Bc. Pavlína Heřmanová
Mgr. Kateřina Karetová – speciální pedagog
Lucie Krajlová
Mgr. Monika Nováková
Mgr. Renáta Nováková
Nikola Nováková
Jaroslava Šiklová
Mgr. Simona Vyhňáková
Jana Protivová

 

Asistentky pedagoga

Mgr. Šárka Brambůrková
Mgr. Jana Hlavničková
Lucie Lintymerová Raková
Markéta Rathouská
Kateřina Štroffeková
Pavlína Šustková
Jarmila Blažková
Bc. Veronika Růžičková

O úklid se starají

Jitka Kudrnová
Marie Šídlová
Bc. Veronika Šolcová

O přípravu pokrmů se starají

Gita Jiroušková — hlavní kuchařka
Alena Marková