Zaměstnanci

Na péči o děti se v mateřské škole podílejí tito zaměstnanci:

Ředitelka školy

Mgr. Klíčová Renáta — speciální pedagog

Hospodářka školy

Kateřina Kyselová — vedoucí školní jídelny
Ing. Elena Temelová – finanční referent

Učitelky

Hanibalová Adéla — zástupkyně ředitelky
Bc. Heřmanová Pavlína
Mgr. Karetová Kateřina – speciální pedagog
Krajlová Lucie
Mgr. Nováková Monika
Mgr. Nováková Renáta
Nováková Nikola
Šiklová Jaroslava
Mgr. Vyhňáková Simona

Asistentky pedagoga

Mgr. Brambůrková Šárka
Mgr. Hlavničková Jana
Hrušková Monika
Krajlová Lucie
Bc. Krejčířová Jitka
Raková Lintymerová Lucie
Rathouská Markéta
Štroffeková Kateřina
Šustková Pavlína

O úklid se starají

Kudrnová Jitka
Šídlová Marie
Bc. Šolcová Veronika

O přípravu pokrmů se starají

Jiroušková Gita — hlavní kuchařka
Marková Alena