Slůňata

Ve třídě s dětmi pracují

 

Adéla Hanibalová – zástupkyně ředitelky

Lucie Krajlová – paní učitelka

Lucie Raková Lintymerová – asistentka pedagoga

Mgr. Jana Hlavničková – asistentka pedagoga

 

Třídní vzdělávací program 2023/2024

Umění pěti světadílů

 

Třídní vzdělávací program dětem tvořivě přiblíží různé formy výtvarného projevu z různých částí světa. Děti se seznámí s uměním pěti světadílů, budeme číst národní pohádky a legendy, naučíme se říkadla, budeme zpívat a tančit.

Umění původních obyvatel originálním způsobem vyjadřuje vztah člověka k zemi a k místu, které je spjato s jeho životem a s životem jeho předků. Zobrazuje respekt k přírodě a ke všem přírodním zákonitostem. Je srozumitelné a pro děti je dobrou inspirací pro vlastní sebevyjádření.

Tingatanga – malujeme Afriku

Výtvarné inspirace Africkým uměním nás zavedou na východní pobřeží, do Tanzanie, kde se zrodilo umění Tingatinga. Je veselé a svou barevností pro děti velmi přitažlivé.

Dot painting – umění přítomného okamžiku

Výtvarné umění aboriginců, původních obyvatel Austrálie, je technicky rozmanité. Přiblížíme si ho jednoduchým a hravým způsobem.

Mandala – Cesta je cíl

Výtvarné náměty inspirované kulturou Asie vycházejí z tradici a lidové tvorby. Mandala je dnes běžně dostupnou, přesto ne vždy pochopenou, relaxační výtvarnou technikou. Pojďme mandalu dětem přiblížit jako tichou cestu tvoření, kde čas neomezuje, ale je spolutvůrcem.

Aztécký kamenný kalendář – tisk

Indiánská kultura je v našem povědomí nejčastěji spjata s dobrodružnou literaturou Karla Maye. My tuto romantickou představu opustíme a budeme hledat zdroje výtvarně pracovních aktivit ve skutečné historii předkolumbovské Ameriky.

Paul Klee – vezmi čáru na procházku,

Henri Rousseau – sen o džungli

Výtvarné tendence v Evropě, převážně první poloviny dvacátého století, nás seznámí s proměnou uměleckého projevu, který je fascinován dětskou kresbou, přirozenými tvary a důrazem na autentičnost.

Dílčí vzdělávací cíle:

· výtvarně pracovními činnostmi získat nové vědomosti o vzdálených kulturách

· rozvíjet fantazii a kreativitu

· vytvářet pozitivní vztah k přírodě

· rozvíjet úctu k životu ve všech jeho podobách

· rozvíjet u dětí pozornost, soustředění a dokončení činností

· rozvíjet skupinovou spolupráci

respektovat dohodnutá pravidla

· podporovat samostatné rozhodování, sebehodnocení

· rozvíjet jemnou motoriku

· posilovat grafomotorické dovedností

· podporovat pohybové dovednosti

· rozvíjet paměťové funkce