Slůňata

Ve třídě s dětmi pracují

Mgr. Kateřina Karetová — paní učitelka
Monika Hrušková – asistent pedagoga

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2021/2022 je totožný s třídou Sluníčka