Provoz školky

Provoz mateřské školy začíná v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.

6,30—8,15 nástup dětí do mateřské školy

V 8,15 se mateřská škola uzamyká, pozdní příchody jedině přes ředitelnu.

12,45—13,00 vyzvedávání dětí po obědě

14,30—17,00 vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách

Režim dne

6,30—8,15  scházení dětí, volné hry

8,15—8,45  hry a ranní cvičení

8.45—9,15  hygiena, přesnídávka

9,15—10,15  skupinové činnosti podle třídního vzdělávacího programu

10,15—12,00  pobyt venku

12,00—12,15  převlékání, hygiena

12,15—12,45  oběd, ukládání k odpočinku

12,45—14,15 odpočinek na lehátku

14,15—14,45  hygiena, svačina

14,45—17,00  volné hry, pobyt na zahradě (dle počasí)

Školné a stravné

Školné: 1 300,— / měsíc

  • Od platby školného jsou osvobozeny děti, které ke 31. 8. ve školním roce dovrší šesti let.

Výše stravného:

  • pro děti 36 leté: 48,— / den
  • pro děti 7 leté: 52,— / den

Platba za září do 6. 9., pro další platby je potřeba nastavit inkaso.

Omlouvání nepřítomnosti dětí a odhlašování stravného

Omlouvat děti můžete e-mailem (jidelna@mssulanskeho.cz), nebo na příslušných telefonních číslech školy, nebo osobně a to nejpozději do 8,00 hodin.
Je důležité upozornit mateřskou školu v případě infekčních onemocnění.

Klub rodičů

Do Klubu rodičů přispívají všichni rodiče částkou 1 000,—  na dítě /školní rok. Částku je možné platit ve dvou pololetních splátkách po 500, (září/leden)
Tento finanční příspěvek slouží k financování výletů, divadel (1x měsíčně), besídek, společenských akcí jako jsou například Pouť, Karneval, Loučení s předškoláky a další.

Pojištění dětí je sjednáno zřizovatelem (MČ Praha 11) u pojišťovny VZP