Muzikoterapie

Muzikoterapie přináší možnost práce s vašimi dětmi na základě využití hudby a zvuků. Jde o prožitkovou terapii, která si klade za cíl podpořit rozvoj vašeho dítěte v těch oblastech, které je potřeba rozvíjet. Veškeré hudebně terapeutické techniky směřují k předem jasně definovanému cíli a navazují na péči dalších odborníků v rámci komplexní péče o vaše dítě a podporují inkluzi vašeho dítěte v mateřské škole.

Cílem muzikoterapie je např. usnadnit a rozvinout hybnost, orientaci v prostoru, mezilidskou komunikaci, vzájemné vztahy, podpořit učení a usnadnit sebevyjádření apod. To následně vede k uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb dětí, kterým se muzikoterapie dostává.

Podpůrná vývojová muzikoterapie je cíleně řízený proces interakce a intervence, který využívá zvuku a hudby v rámci terapeutického vztahu a vede k obnovení, zachování, rozvoji a udržení mentálního, fyzického a emocionálního zdraví a k podpoře jednotlivých vývojových fází v raném období lidského života.

U nás působící muzikoterapeutka využívá prvky modelu Podpůrné vývojové muzikoterapie. Tento model spadá do proudu kreativních edukačních muzikoterapeutických programů. Jeho součástí je kombinace receptivních a aktivních muzikoterapeutických technik a postupů směřujících k naplnění krátkodobých i dlouhodobých terapeutických cílů. Během muzikoterapeutických sezení tak dítě získává zkušenost také s jednoduchými hudebními nástroji.

Slovo o muzikoterapeutce

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. — magisterské a postgraduální studium absolvovala na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ve své práci se zaměřuje na alikvotní zpěv, ke kterému pořádá kurzy. Techniky muzikoterapie uplatňovala nejdříve u dětí předškolního a mladšího školního věku, později v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. V současné době pracuje jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze; od ledna 2013 převzala praxi po Mgr. Matěji Lipském v Integrační MŠ Sulanského v Praze a v DC Paprsek. Je členkou Muzikoterapeutické asociace ČR.

Cena

dle individuální domluvy s lektorkou

Kdy se koná

dle individuální domluvy s lektorkou

Kontakt

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. tel.: 777 937 764