„Ať si všichni rozumíme“

Tento projekt je určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Snažíme se o to, aby jejich začlenění bylo co nejjednodušší, aby překonaly snáze komunikační bariéru a neztrácely se nejen v našem prostředí mateřské školy, ale i v běžném životě.
Výuka je individuální, probíhá dvakrát týdně a trvá dle soustředěnosti a potřeby každého dítěte (maximálně však 30 minut).
Cílem projektu je naučit se a zdokonalit řeč v českém jazyce, který děti buď vůbec neznají, nebo ovládají jen částečně se znalostí malé slovní zásoby.
Rádi bychom dětem usnadnili komunikaci nejen s vrstevníky, ale i s učiteli a dospělými.
Formou her, pracovních listů, komunikačních karet, obrázkových knih a encyklopedií se děti seznamují s novými pojmy, které si poté častým opakováním upevňují v paměti a učí se je používat ve svojí běžné mluvě.
V rámci projektu byly pro práci s dětmi zakoupeny nejrůznější pomůcky a hry pro rozvoj slovní zásoby, knihy, situační obrázky a komunikační karty.
Každé dítě pracuje s pedagogem podle individuálního plánu.