Sluníčka

slunickaVe třídě s dětmi pracují


Šiklová Jaroslava – paní učitelka

 

Nikola Nováková - paní učitelka

 

Markéta Rathouská – asistent pedagoga

 

Monika Hrušková - asistent pedagoga

 

 

Třídní vzdělávací program pro rok 2018/2019 se jmenuje

Rok se skřítkem Dubínkem.

 

V poslední době se vytrácí každodenní pobyt v přírodě, hlavně ve městech. V mateřské škole máme jedinečnou možnost přibližovat dětem přírodu nejen při pobytu na školní zahradě, ale i na vycházkách po Milíčovském lese, který máme k dispozici.

Tento rok nás bude provázet skřítek Dubínek, se kterým budeme rozvíjet prostřednictvím půzných činností kladný vztah k okolí a k prostředí, ve kterém žijeme. Děti se dostanou do přímého kontaktu se živou přírodou. Budou mít možnost pracovat s přírodninami a dozví se, jak je možné přírodu chránit. Jde především o nalézání krásy, lásky a vztahu k přírodě a ke všemu živému a její poznávání všemi smysly a tím vytváření základních postojů dítěte k životnímu prostředí.