Tento projekt vychází z lidových tradic a jejich pomocí společně s dětmi přivítáme zimu. Činnosti se budou většinou odehrávat venku na školní zahradě mimo prostor herny a třídy. Děti se v průběhu projektu dozvědí, co znamená Advent a jak je tato doba pro člověka důležitá.
Projekt nabízí řadu pedagogických záměrů. Budeme s dětmi posilovat úctu a citlivost k živé přírodě a práci lidí v minulosti i dnes, budeme rozvíjet jejich vnímání empatie a odpovědnost za sebe i dění kolem nich. Budeme také rozvíjet povědomí o významu společně strávených chvil, pobytu venku a posilovat prostorovou orientaci a smyslové vnímání. Děti budou pojmenovávat a vnímat přírodu a lidové tradice, které nás obklopují. Budou vyjadřovat svoji představivost i zkušenost v tvořivých činnostech (hudebně – pohybových, výtvarných i pracovních). Děti též budou vnímat, co druhý potřebuje a co mu škodí, budou si moci uvědomit, že na každém z nás záleží.
Na jednotlivých stanovištích se seznámí s lidovými zvyky a obyčeji a aktivně se zapojí do jejich realizování.
Vyvrcholením projektu je opět vytvoření společné dekorace před vstupem do mateřské školy – ozdobené větve, zápichy, lodičky se svíčkou nebo svíčková spirála.