Jedná se o každoroční projekt, který probíhá zpravidla na přelomu ledna a února.
Je určen předškolním dětem, které ten rok půjdou k zápisu do základní školy a jejich rodičům. Je rozdělen na dvě části – jednou je práce předškoláčků, kteří si vyzkoušejí, jak se sedí ve školní lavici a pracuje ve škole. Druhou částí je pak informační schůzka pro rodiče.

Informační schůzka probíhá na hale mateřské školy a bývá na ni přizván některý z ředitelů spádových základních škol. Ten dá rodičům základní informace o průběhu zápisu, o tom, jakou dokumentaci s sebou potřebují, případně informaci, která škola otevírá přípravnou třídu a pod.
Následně se rodiče přemístí do tříd za svými dětmi a mohou sledovat způsob práce učitelky s dítětem a práci samotných dětí, která probíhá zábavnou hravou formou „Na školu“. Po dokončení všech zadaných úkolů mají rodiče možnost individuálně projít s učitelkou výsledek práce svého dítěte a poradit se s ní, v čem je potřeba posílit přípravu před vstupem do školy.
Mateřská škola nabízí v případě zájmu stimulační programy pro předškoláky Maxík a Hypo, logopedickou péči, pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky a pod.

V případě potřeby mohou rodiče prokonzultovat nutnost odkladu školní docházky a domluvit se na dalším postupu (vyšetření v PPP, podání žádosti o odklad školní docházky…)