Každým rokem se musíme rozloučit s dětmi, které po prázdninách nastupují do základní školy.
Chystáme pro ně vždy zahradní slavnost v měsíci červnu. Koná se na školní zahradě. Nejprve přivítáme rodiče a přátele školy krátkým vystoupením – například zpívání dětí, hra na flétničky a podobně.
Pro děti bývá připraven zábavný program – hudební nebo divadelní představení, vystoupení kouzelníka, šermířská skupina a další.
Poté nastoupí k slavnostnímu šerpování předškoláci jednotlivých tříd se svými p. učitelkami a asistentkami. Po ošerpování je společné fotografování a rozdávání dárečků na památku. Loučení je to vždy emotivní a pro děti je to další krok do života. Vždy na ně vzpomínáme a jsme velmi potěšeni, když se za námi přijdou kdykoliv podívat.

Nedílnou součástí této akce je také již po dlouhá léta výstava výtvarných prací dětí. Její vernisáž probíhá v rámci „Rozloučení“. Je instalována ve všech veřejně přístupných prostorách mateřské školy (vstupní i hořejší hala, všechny šatny dětí a chodby).
Tato výstava se věnuje každý rok jinému tématu. Výtvarné práce dětí často doplňují i fotografie na stejné téma. Je zde zastoupena kresba, malba i prostorové vytváření s využitím nejrůznějších technik a materiálů.