Každý rok chystá mateřská škola na svojí zahradě koncem září tradiční pouť. Je to projekt, který po zahájení školního roku nabízí vzájemné neformální setkání nově nastoupených dětí a jejich rodičů a sourozenců s ostatními rodinami i zaměstnanci školy. Každým rokem je pouť motivována jiným tématem.
Na zahradě školy jsou pro děti přichystána stanoviště s úkoly. Jejich splnění zaznamenávají učitelky do startovní listiny. Děti si po ukončení soutěží mohou vyzvednout odměnu. Losuje se také tombola. Prodávají se perníčky a další občerstvení. Na závěr společně opékáme buřtíky. Po celou dobu jsou dětem k dispozici atrakce – například skákací hrady, hudba, tanec. Stylové kostýmy jsou vždy vítány a již se staly tradicí.