Projekt celoškolní olympiády si klade za cíl rozvíjet pohybové aktivity ve všech věkových skupinách. Navíc pro děti neobvyklou a zajímavou formou. V dětech podpořit zdravou soutěživost, ale také je učit vzájemnému respektu a toleranci.
Zahájení projektu se odehrává na školní zahradě, kde je slavnostní nástup pod vlajkami tříd, děti složí olympijský slib a je zapálen olympijský oheň a vyvěšena olympijská vlajka, která zůstává na školce po celou dobu konání her.
Sportovní soutěže se odehrávají na hřišti FC Háje, kde je k dispozici také spousta pomůcek a vybavení. Mateřská škola využívá také svoje atletické sady.
Děti jsou rozděleny do družstev podle věkových kategorií. Výsledky se zapisují do startovních listin. Každá skupina má svého pedagogického průvodce.
Disciplíny:
– běh na krátkou trať
– běh na dlouhou trať
– běh přes překážky
– skok z místa
– skok do dálky
– trojskok z místa
– skok do dálky s rozeběhem
– hod tenisákem
– hod oštěpem do dálky
– hod míčem obouruč
Doplňkové disciplíny:
skákáni v pytli, chůdy, hod na terč, fotbal a další

Vyhodnocení soutěží a dekorování na stupních vítězů a odměňování účastníků probíhá opět na školní zahradě.