Záměrem tohoto projektu je vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu v souladu s následujícími cíli:
– znát základní znaky jarní přírody a naučit děti žít v probouzející se přírodě
– vážit si života ve všech jeho formách. Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pestrý, různorodý, pozoruhodný
– umět se při činnostech soustředit, práci dokončit, znát názvy některých rostlin a ptáků
Pro děti jsou v celém prostoru školní zahrady připravena stanoviště s úkoly. Jejich pořadí může být nahodilé. Po splnění všech úkolů se děti společně podílejí na výrobě jarní dekorace před vstupem do mateřské školy.