Karneval má v naší škole mnohaletou tradici. V poslední době pořádáme karneval v sále Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě.
Cílem akce je umožnit společné neformální setkávání zaměstnanců školy a veřejnosti. Setkávají se zde celé rodiny – děti, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi. Ale také se za námi vracejí děti, které již naši školku opustily a odešly do ZŠ. Karneval je akce veřejná – mohou na ni přijít i zájemci z řad veřejnosti.
Každý rok je motivován jiným tématem. Tomu potom odpovídají i připravované soutěže. Vždy je připraveno občerstvení, tombola, hudba, tanec, přehlídka masek. Paní učitelky také občas překvapí společným předtančením v kostýmech.