Tento projekt je obdobou „Adventního muzicírováni“.
Nabízí dětem a pedagogům možnost společného setkání v rámci celé mateřské školy v jarním období v čase kolem velikonočních svátků. Jeho cílem je spoluvytvářet příjemnou jarní atmosféru ve škole.
Tematicky nabízí dětem hudební aktivity vztahující se k jarnímu období. Kromě zpěvu jsou zde opět zařazeny rytmické hry s využitím i netradičních nástrojů a pomůcek na vyvíjení zvuků (řehtačka, přelévání vody v lahvičkách, šustění sáčků, dětmi vyráběná chřestidla…
Projekt přispívá k vzájemné spolupráci tříd, dětí, pedagogů a k vytváření pocitu pospolitosti.