Oslava Dne Země připadá na 22.4.. Celoškolní projekt probíhá vždy v nejbližším možném termínu. Jedná se o projekt s ekologickým zaměřením. Má děti motivovat k tomu, aby si vážily přírody a přispívaly svojí činností k ochraně naší planety a životního prostředí.
Aktivity probíhají v dopoledních hodinách na školní zahradě, kde je připraveno 12 stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Například – třídění odpadů, skládání potravinového řetězce, poznávání zvířat a mláďat, poznávání květin a ptactva, pexetrio, skládání dělených obrázků a mnoho dalších. Vyvrcholením projektu je společná činnost v oboru pěstitelských prací – např. setí semen, vysazování rostlin….
Děti na závěr obdrží malou keramickou upomínku ve tvaru květu, listu případně živočicha.