V roce 2006 byla v České republice založena obecně prospěšná společnost „Celé Česko čte dětem“. Spustila celorepublikový projekt, do kterého se před několika lety přihlásila i naše mateřská škola, protože se hlásíme k prospěšnosti předčítání každý den. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o literaturu, knihy, Prostřednictvím společného čtení lze budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání má velký význam v rozvíjení emocionálního zdraví dětí. Rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, obohacuje slovní zásobu a napomáhá k utváření správného tvarosloví. Zvyšuje se čtenářská a jazyková gramotnost Důležitý je kontakt s živým slovem. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí předčítat 20 minut, ale pravidelně každý den.

Kromě předčítání v rodině podporujeme myšlenku také každodenním předčítáním v mateřské škole. Pořádáme také týden čtení, kdy zveme do školky rodiče, či prarodiče dětí, aby předčítali dětem ve třídě. Mohou při tom zároveň představit oblíbenou a zajímavou knihu a s dětmi si o ní pohovořit.

V jedné třídě také funguje „Babička do školky“, která dochází pravidelně 1x týdně dětem předčítat a povídat si s nimi o knize, provádět rekapitulaci přečteného, prohlížet knihy a upozorňovat na zajímavosti v literatuře. Tím zapojujeme děti, rodiče i seniory, posilujeme mezigenerační sdílení času a předávání hodnot.