Projekt „Adventní muzicírování“ nabízí dětem a pedagogům možnost společného setkání v rámci celé mateřské školy v předvánočním čase. Jeho cílem je spoluvytvářet příjemnou adventní atmosféru ve škole, umožnit spoluprožívání a vytvářet pocit pospolitosti. Nabízí dětem hudební aktivity, vztahující se tematicky k zimnímu a adventnímu času a vánocům. Kromě zpěvu jsou zde zařazeny rytmické hry, intonační cvičení, pohybová improvizace, hra na různé rytmické, melodické a zvukomalebné nástroje a také netradiční techniky zpěvu – např, kánon.
Činnosti jsou koncipovány tak, aby se v různé náročnosti mohly zapojit všechny věkové skupiny dětí. Provázaností úkolů spolupracují též třídy navzájem. Každá třída zároveň přispěje do programu vlastním vystoupením. Vyvrcholením projektu je společná hudební produkce.

 

Výsledek obrázku pro muzicírování