přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Sulanského
MŠ Sulanského

V uplynulém týdnu se všichni pedagogové vzdělávali v oblasti zdravých pohybových návyků  dětí a prevence vzniku vadného držení těla.

ÚMČ Praha 11, Odbor školství a kultury

Mgr. Martin Platz, vedoucí odboru

Vidimova 1324, 149 00 Praha 4

 

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Přerušení provozu MŠ
v době od 23.prosince 2021 do 2.ledna 2022.
V tomto období je mateřská škola uzavřena.
Mateřská škola je naposledy otevřena 22.prosince 2021. Provoz začíná opět dne 3.ledna 2021.

Případné dotazy u ředitelky školy.

 

V Praze dne 25.10.2021

……………………………………

Mgr. Renáta Klíčová

Milí rodiče,

V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst nemocnosti u dětí, zejména zvýšení respiračního onemocnění, kam se řadí rýma, kašel a záněty horních cest dýchacích atd.

Bohužel se stále setkáváme s nezodpovědným přístupem rodičů, kteří přivedou dítě do MŠ s příznaky infekčního onemocnění a argumentují tím, že dítě nemá teplotu – není infekční.

Chceme vám připomenout, že i běžná rýma z nachlazení je infekční onemocnění, inkubační doba je 2-5 dní. Přenáší je kapénky – kýchání, pokašlávání. Posléze je přenos od dětí z rukou na předměty, hračky, stoly. Onemocnění je potřeba léčit a doléčit.

Mateřská škola má právo i povinnost odmítnout nástup dítěte do mateřské školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosného infekčního onemocnění. Jednak je to ukotveno ve školním řádu a jinak nás k tomu opravňují následující zákony:

* Školský zákon – §29 Odst.2 zákona č.561/2004sb.

* Občanský zákoník 89/2012 Sb.

* Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Věříme, že nám všem záleží na zdraví všech dětí. Chápeme, že Vám případné absence komplikují vaše pracovní povinnosti. Ale apelujeme na Vás, pokuste se vždy zařídit tak, aby vaše dítě bylo v pořádku doléčeno a zdravé. Pokud dítě nakazí paní učitelku komplikuje to provoz a organizaci celého zařízení. Chovejte se prosím v této době maximálně ohleduplně vůči dětem, rodičů i zaměstnancům školy.

 

 

Moc Vám děkujeme za pochopení.

V Praze dne 22.10.2021 Mgr. Renáta Klíčová, ředitelka MŠ

Informační schůzka pro rodiče se koná 1. 9. 2021 od 16,30 hodin na hale mateřské školy. Účast nutná, roušky s sebou. Mgr. Renáta Klíčová

Tyto informace jsou určené pro rodiče dětí PŘIHLÁŠENÝCH na letní prázdninový provoz.
Ten je zajištěn ve dvou týdnech od 2. 8. do 13. 8. 2021
Provoz školy je každý den od 7,00 do 17,00 hodin.
Žádáme rodiče, aby dětem do školky dali náhradní oblečení dle počasí. Děkujeme.

Vážení rodiče, protože nelze uskutečnit „Den otevřených dveří“ obvyklým způsobem, nabízíme možnost setkání alespoň on-line formou.

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/…z09

Bližší informace najdete na pozvánce v následujícím odkazu:

Pozvánka RT+MŠ Sulanského_webinář_210518

Vážení rodiče,

I v letošním roce bude přijímací řízení probíhat formou elektronických zápisů.
Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro ty, kteří zvolí osobní předání řádně vyplněných žádostí by stanoven termín 10.5.2021 – 11.5.2021 od 7.30-15hod. Místo odevzdání je v ředitelně MŠ Sulanského 693. Dle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat buď osobně nebo do označeného chráněného boxu u vstupu do ředitelny.

Je nám líto, ale z epidemiologických důvodů není možnost uskutečnit den otevřených dveří. Pokusíme se zvolit online setkání přes aplikaci Zoom.

Veškeré informace na telefonu: Mgr. Renáta Klíčová 722 944 866

 

PRESCHOOL ENROLMENT information

Dear parents,
This year the enrolment will be provided via internet.
Please find all important informations and an application form here:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

 

The term for personal delivery of the application is 10th and 11th of May, 7:30 am – 3pm at director´s office – Sulanského 693. Due to epidemic situation will be possible to hand your application form personally or leave it in drop box at director´s office door.

Due to epidemic reasons the Open day is cancelled. We´re going to arrange an online meeting through Zoom aplication.

For more information call Mgr. Renáta Klíčová 722 944 866 (director)

Vážení rodiče,

v naší škole testujeme antigenními testy, které nám dodalo ministerstvo školství. Jedná se o testy pro výtěry z přední části nosní dutiny. Tyto testy jsou zcela bezpečné, dostatečně spolehlivé.

Pokud však máte zájem, aby byly Vaše děti otestovány ze slin, domluvili jsme pro Vás alternativní možnost.

Blízké zdravotnické zařízení FYZIOklinika (Machkova 1642/2) nám nabídlo pro Vás prodlužení otevírací doby jejich testovacího místa: v neděli mají otevřeno od 9:00 do 20:15, v pondělí a ve čtvrtek bude otevřeno již od 7:15. Ve středu bude prodloužena pracovní doba do 19:00 hodin.

Testování zde probíhá bez předchozí registrace, pouze musíte předložit rodné číslo dítěte, jeho trvalé bydliště a kartičku pojištěnce. Testy jsou zdarma.

Byli jsme upozorněni, že testy ze slin ovšem vyžadují, aby testovaný minimálně 30 minut před testem nejedl, pít může pouze čistou vodu, nežvýkal, nečistil si zuby apod.

Pokud se necháte otestovat před nástupem do školy na testovacím místě antigenního testování, pouze ráno předložíte doklad o provedeném testu. Dítě bude moci jít rovnou do třídy a nebude testováno námi.

 

Děkuji za spolupráci a věřím, že vše zvládneme bez větších potíží.

Mgr. Renáta Klíčová, ředitelka školy

V sekci Dokumenty máte ke stažení další soubory pracovních listů pro logopedickou práci s dětmi.

Mateřská škola Sulanského – prázdninový provoz

Termín: 2.8.2021 (pondělí) – 13.8.2021 (pátek)                                             

Provoz mateřské školy bude od 7 – 16.30 hod.                                                                          

Školné:  527,- Kč  (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky –  školné neplatí)

Stravné: 36,- Kč / den (3-6leté děti), 40,- Kč / den (děti s OŠD- 7leté)

Důležité: děti z kmenové školky se musí přihlásit na prázdninový provoz do 30.4.2021 na svých třídách.                                                                                                                                                                     

Děti z jiných MŠ musí stáhnout, vytisknout, vyplnit přihlášku, která je na webových stránkách (www.mssulanskeho.cz, v dokumentech, a také na stránkách prahy 11https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html ) a přinést osobně do MŠ Sulanského ve dnech   17.5.21 (7 – 16hod.) nebo 18.5.21 (8 – 13hod.).

Podrobnější informace budou aktualizovány (úhrada atd.), prosím sledujte webové stránky. Bude také záležet na vývoji současné epidemiologické situaci.

Dotazy: ředitelka školy, Mgr. Renáta Klíčová, tel. 722 944 866.

Ostatní prázdninový provoz najdete v tabulce v sekci Dokumenty. Přihlásit se na něj můžete dle pokynů jednotlivých škol.

Přihlášku k prázdninovému provozu najdete v sekci Dokumenty

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ze dne 6.4. 2021 vás informuji o návratu dětí předškolního věku do výchovně vzdělávacího procesu. Níže najdete všechny potřebné informace. V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Mgr. Renátu Klíčovou 722 944 866.

priloha_892337643_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

priloha_892337643_0_testovani diagram

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

priloha_892337643_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů (1

 

V sekci Dokumenty najdete ke stažení další blok pracovních listů s názvem „Co kam patří“

Vážení rodiče,
v sekci Dokumenty máte ke stažení připraven další soubor pracovních listů „Jaro blok 4“.

Vážení rodiče,
připojte se k rodinné výzvě „Náš velikonoční strom“. Přivítejte kreativně jaro a velikonoce. Ozdobte stromek a fotografii následně pošlete na adresu uvedenou v letáku.

 

Vážení rodiče. Z nařízení vlády trvá i nadále uzavření mateřské školy. Termín otevření se bude řídit opět rozhodnutím vlády. Sledujte sdělovací prostředky, naše webové stránky a Lyfle.
Jsme rádi, že můžeme společně spolupracovat alespoň distanční formou a za pomoci materiálů, které vám nabízíme ke stažení.

Za měsíc březen vám nebude účtováno školné.

Přejeme vám pokud možno pěkné jarní dny.
Podle slov Marka Twaina: „Dejte každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem vašeho života“

 

Také v letošním školním roce pokračuje na Praze 11 projekt přípravných tříd v pěti základních školách. Bližší informace a přehled najdete v sekci Dokumenty.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna. Do základní školy se zapisují děti, které před začátkem školního roku (do 31.8.) dovrší 6 let věku. Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od 1.9.2014 do 31.8. 2015. K zápisu vezměte doklad totožnosti a rodný list dítěte.
MČ Praha 11 připravuje elektronickou registraci k zápisu.
Vyhláškou Hl.m. Prahy jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol, které najdete na webové stránce
http://www.praha11.cz/filemanager/files/31400.pdf
Veškeré informace k zápisu vyšly přehledně v posledním čísle časopisu Klíč.
Veškeré dotazy zodpoví vedoucí jednotlivých škol a Odbor školství a kultury Úřadu MČ Praha 11,
tel.: 276 902 325

Ve složce Dokumenty najdete soubor Logochvilky2 pro práci s dětmi.

V sekci Dokumenty najdete další soubor pracovních listů pro vaši domácí individuální práci s dětmi pod označením „Jaro blok 3“.

V sekci Dokumenty máte uloženy ke stažení další materiály pro práci s dětmi. Jsou to Logochvilky a Omalovánky pro menší děti.

Doufáme, že vám nabídka přijde vhod a využijete ji pro práci s dětmi. Sledujte web a aplikaci Lyfle, kde budete mít vždy aktuální informace.

Vážení rodiče, do složky Dokumenty jsme vám přidali ke stažení další soubor pracovních listů pro vaši individuální domácí práci s dětmi pod názvem „Jaro blok 2“.

Vážení rodiče. Do složky Dokumenty jsme uložili ke stažení soubor logopedických cvičení na motoriku mluvidel, která můžete samostatně procvičovat doma s dětmi.

Vážení rodiče. V rámci distanční výuky vám nabízíme první soubor pracovních listů pro domácí práci s dětmi. Najdete je ke stažení v sekci Dokumenty. Další soubory budeme průběžně doplňovat.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2012 č.200 o přijetí krizového opatření je mateřská škola od 27.2. 2021 i nadále uzavřena a to minimálně do 28.3. 2021 a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání je zakázána. Povolení další výuky se řídí rozhodnutím vlády.

Dle epidemiologického vývoje sledujte informace ve sdělovacích prostředcích a webové stránky školy a zprávy v aplikaci Lyfle.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že předškolní příprava je součástí povinného vzdělávání, připravili jsme pro děti několik BLOKŮ S ÚKOLY. Bloky najdete ke stažení ve formátu PDF v sekci Dokumenty.

Pokud máte možnost, každý den dětem vytiskněte jeden pracovní list ke splnění. Úkoly zakládejte do desek, které po návratu do MŠ předáte p. učitelce ve Vaší třídě, případně naskenované můžete poslat na email naší školy. Pokud možnost tisku nemáte, pokuste se úkoly splnit prostřednictvím počítače /proberte s dětmi ústně, nakreslete cviky na zvláštní papír…a pod/. Také nabízíme možnost kontaktovat MŠ, která Vám tisk materiálů zprostředkuje.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte „HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ“

Bloky připravila: Mgr. Renata Nováková – učitelka
Schválila: Mgr. Renata Klíčová – ředitelka

1. BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ /sada 10 kusů/
„MOJE PRVNÍ PÍSANKA“ rozvoj grafomotorických dovedností,  procvičování tvarů: svislé a přerušované čáry, vlnovky, spirály……a mnoho dalších

2.BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ / sada 10 kusů/
 „DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ“ rozvoj předmatematických dovedností, procvičování pojmů: větší-menší, krátký-dlouhý, široký-úzký a další

3.BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ
„MALÍ KOUMÁCI“ :rozvoj pozorovacích schopností a logického myšlení, porovnávání skupin, přiřazování podle daného pravidla, nacházení společných znaků,  dokreslování podle vzoru……. a další

Vážení rodiče,
vzhledem ke složité epidemiologické situaci v mateřské škole jsem se po dohodě s hygienickou stanicí a zřizovatelem rozhodla uzavřít dočasně mateřskou školu a to v termínu od 26.10. do 30.10.
Provoz školy bude opět v plném rozsahu zahájen v pondělí 2.11. 2020.
Případné dotazy zodpovím na tel. čísle 722 944 866

Děkujeme za pochopení     R. Klíčová

V souvislosti s výskytem dalšího pozitivního pedagoga (třída Slůňata a Sluníčka) na covid – 19, jsme kontaktovali hygienickou stanici. Bylo nám zasláno následující vyjádření:

Vážená paní ředitelko,

dne 20. 10. 2020 byl/byla v kontaktu žák/žákyně/pedagog Vaší školy s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 30. 10. 2020.

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,  karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

ING. ELIŠKA KOZOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Vážení rodiče.
Dovolujeme si vám v této komplikované době nabídnout několik odkazů, na kterých můžete čerpat inspiraci, náměty, návody a pracovní listy pro práci s dětmi, které s vámi zůstávají doma a nedocházejí do školky.
http://predskolaci.cz
http://maminkam.cz
http://sikovny-cvrcek.cz
http://mamadodeste.cz
http://pracovnilistyzdarma.cz
http://snamitozvladnes.cz
http://vesela-chaloupka.cz

Velmi bohatý výběr námětů, básniček, návodů na tvoření a pracovních listů najdete na adrese:
http://cz.pinterest.com
Zde je však potřeba se zdarma zaregistrovat.

Doufáme, že přečkáte tuto obtížnou dobu bez problémů, přejeme vám hodně zdraví a klidu.

Oznamujeme, že ve školce byla osoba pozitivní na covid 19. Třída KOŤATA je v karanténě do 28.10. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 722 944 866.

Z důvodu nařízení vlády se po dobu 14 dnů počínaje 12. 10. ruší kroužky atletiky, fotbalu a plavání.

Mateřská škola nabízí k dlouhodobému pronájmu nebytový prostor o velikosti 35m2 ve svém objektu. Vhodné pro kanceláře, sklady, služby…..
Pro další informace kontaktujte, prosím, ředitelku školy Mgr. Renátu Klíčovou 722 944 866.

Vážení rodiče, milí přátelé,

Vzhledem k tomu, že se blíží 1.9.2020, ráda bych Vás tímto na začátku tohoto závazného sdělení pozdravila, popřála hodně zdraví a přidala přání co nejúspěšnějšího zvládnutí nového školního roku, které nám komplikuje epidemiologická situace, se kterou jste všichni poměrně dokonale denně obeznamováni prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Jsem přesvědčena o tom, že všechny nás spojuje společný zájem, a to zdraví a bezpečnost našich dětí. Dovoluji si k tomu přidat i můj zájem o zdraví a bezpečnost mých pedagogů a všech pracovníků školy.

Tudíž Vás prosím o mírnou shovívavost v případě, že některá opatření mnou nařízená se Vám budou zdát přemrštěná. Na základě doporučení Ministerstva školství a zdravotnictví jsem vytvořila tento manuál, který je závazný pro naši školu, jedná se o pravidla pro zdárný chod školy.

Jak jistě víte, docházka do školy může přinést určitá rizika a nemalá omezení.

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

· U vstupu do budovy je nainstalován dávkovač s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při vstupu použít.

· Rodič zazvoní, paní učitelka převezme dítě, po té pedagog dítěti změří teplotu. Dítě s teplotou 37,2 a vyšší nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato.

· Po předání dítěte paní učitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy.

· Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě již bez přítomnosti rodičů důkladně umyje ruce a opláchne obličej.

· Pokud dítě trpí alergiemi, které připomínají příznaky nemoci, je třeba dodat škole aktuální potvrzení od pediatra či imunologa, které stvrdí tuto skutečnost. Bez potvrzení nemůže dítě s příznaky nemoci školu navštěvovat.

· Prosíme o důslednou kontrolu zdraví Vašich dětí. V případě, že se během dne u dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný zástupce a hygienická stanice.

· Provoz školy zachováme v běžném režimu 6:30 – 17:00.

· Budeme se snažit zachovat stávající složení tříd. Děti budou co nejvíce pobývat venku.

· Každé dítě musí mít alespoň jednu roušku, kterou v označeném sáčku odevzdá rodič první den při nástupu. Tuto roušku potřebuje k tomu, aby došlo k primárnímu zabezpečení dětí pro případ, že se v zařízení vyskytne podezření či nákaza COVID-19. Škola rouškami disponuje, ale doporučujeme mít vlastní.

· Stravování bude probíhat v běžném režimu.

· Na škole budou dodržována maximální hygienická opatření. Zvýší se frekvence dezinfekce ploch a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, pomůcky, WC apod. Vše bude prováděno dle pokynů MŠMT.

· Kroužky, myšleno mimoškolní činnosti budeme i nadále realizovat.

Podrobné informace Vám ráda poskytnu na schůzkách s rodiči, pravidelných setkáních s ředitelkou a taktéž se na mě můžete kdykoli obrátit telefonicky.

Pro děti, které absolvují povinné předškolní vzdělávání bude v případě nutnosti poskytováno distanční vzdělávání, o jehož formě a průběhu budou zákonní zástupci v případě potřeby neprodleně informováni prostřednictvím e-mailu , webových stránek a aplikací Lyfle.

Pokud dojde k jakékoli změně, informace Vám budou podávány jak na vstupní vchodové dveře jednotlivých tříd a primárně na webové stránky, které jsou oficiálním informačním kanálem školy.

Děkuji Vám opravdu moc za pochopení a podporu, moc se na Vaše děti těšíme a věřím, že vše společně zvládneme.

Více zde: https://www.msmh.cz/news/pruvodni-dopis-ministra-skolstvi/

Mgr. Renáta Klíčová

V sekci Dokumenty jsou publikovány dva dokumenty MŠMT z novému školnímu roku. Věnujte jim, prosím, také pozornost.

Žádáme rodiče všech nově nastupujících dětí, aby je v prvním adaptačním týdnu vyzvedávali nejpozději po obědě – tzn. do 13,00 hodin. Individuálně se domlouvejte s paní učitelkami na své třídě. Děkujeme, že tím usnadníte adaptaci svých dětí.

Informační schůzka pro rodiče při zahájení školního roku se bude konat 1.9. od 16,30 hodin v hale mateřské školy. Získáte zde kompletní informace k provozu, kroužkům, platbám, plánovaným akcím a podobně.

Rodiče nově nastupujících dětí musí při nástupu dítěte do mateřské školy odevzdat vyplněný a potvrzený Evidenční list dítěte. Ke stažení v sekci Dokumenty.

Vážení rodiče,

v níže uvedeném odkazu najdete seznam přijatých dětí do mateřské školy. Rodiče každého přijatého dítěte musí 1.9. 2020 odevzdat v mateřské škole vyplněný, lékařkou potvrzený, orazítkovaný a podepsaný Evidenční list dítěte. Formulář najdete ke stažení v sekci „Dokumenty“.

Rodiče nepřijatých dětí si musí vyzvednout v mateřské škole Rozhodnutí o nepřijetí dítěte a to ve dnech čtvrtek 18.6. 2020 od 8 do 12 hodin a v pondělí 22.6. od 13 do 16,30 hodin.

Seznam přijatých dětí zde:

přijaté děti 2020

Vážení rodiče,

letos vzhledem k hygienickým omezením jsme nuceni, bohužel, provést rozloučení s předškoláky bez účasti rodičů. Proběhne v dopoledních hodinách v rámci tříd ve středu 17.6. Bližší informace dostanete na třídách od paní učitelek. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693  obnovuje provoz od 25.5.2020 – 30. 6. 2020 a určuje následující pravidla:

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 stanovujeme tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.

1.    Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného      provozu pouze na základě předem odevzdaného čestného    prohlášení o bezinfekčnosti. (Najdete níže)
2.    Rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají při            příchodu do mateřské školy, bez tohoto prohlášení a    zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.
3.    Stravování mateřské školy bude v běžném režimu.
4.    Veškeré plánované akce na měsíc květen a červen se    ruší.
5.    Loučení s předškoláky plánujeme na červen pouze s  dětmi. (rodiče budou včas informováni jakou formou  proběhne).
6.    Většina pobytu v MŠ, bude probíhat venku na zahradě.
7.    Otevírací – provozní doba mateřské školy bude  upravena od 7- 16.30hodin. v každé třídě.

Hygienické pokyny a požadavky

1.    Do areálu školy vstupují rodiče s ochranou rouškou.
2.    Z důvodu ochrany zdraví všech zaměstnanců a  prostorovému řešení MŠ, rodiče budou v budově jen dobu  nezbytně nutnou – předání dítěte učitelce (učitelka zajistí  převlečení dítěte).
Proto moc prosíme rodiče, aby na to připravili své děti a  neprotahovali loučení.
3.    Při přivádění nebo vyzvedávání dětí na zahradě se  zdržujte pouze na nezbytnou dobu, dodržujte rozestupy  2m.
4.    Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí  mít roušky (kromě předávání dětí rodičům).
5.    V této době nenosí dětí do MŠ žádné plyšové ani jiné  hračky.
6.    Pokud děti odpočívají, pyžamo si po týdnu vezmou  domů na vyprání
7.    Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za  hodinu 5 minut.
8.    Několikrát denně se dezinfikují povrchy a předměty,  které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel,  zvonků, vodovodní baterie).
9.    Je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor prostředky,  které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zákonný zástupce dětí.

Čestná prohlášení o bezinfekčnosti:

Čestné_prohlášení CZ

Čestne_prohlaseni RU

Čestne_prohlaseni UJ

Čestné prohlášení_ VN

Vzhledem k současné situaci je upraven prázdninový provoz.Mateřská škola bude zajišťovat prázdninový provoz od 1.7. 2020 do 24.7. 2020.
Prosíme rodiče, aby své požadavky nahlásili mailem na reditelna@mssulanskeho.cz nebo zprávou přes aplikaci lyfle, a to nejpozději do 30.5. 2020.
Platba se bude vybírat v hotovosti předem při nástupu dítěte. Platba se nevrací.
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek se obracejte na ředitelku mateřské školy – tel. 722 944 866

Zde zveřejňujeme odkaz na instruktážní video:

https://youtu.be/GkTToE0OADg

Vážení rodiče, na níže uvedeném odkazu najdete informace MČ Praha 11

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=12634&lanG=cs&xuser=36374153

 

V níže uvedeném odkazu najdete informace k průběhu přijímacího řízení dětí do mateřských škol v roce 2020. Informace jsou též vyvěšeny na vstupní bráně mateřské školy.

Přijímací+řízení+žáků+do+mateřských+škol+-+web+6.4.20+-+s+MŠMT+++kritéria

Vážení rodiče, níže najdete dopis starosty MČ Praha 11 k současné situaci v překladu do ruštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny.

Dále přeposíláme odkazy na možnosti vzdělávání čeština pro cizince, které nám zaslala MČ  Praha 11

http://www.cicpraha.org/en/aktuality/758.html

https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/kurzy-ceskeho-jazyka/samostudium-ceskeho-jazyka/

Dopis_starosty_P11_RUS

Dopis_starosty_P11_UKR

Dopis_starosty_P11_VIE

 

Vážení rodiče,
za měsíc duben nebudete platit školné za svoje děti.

Vážení rodiče, milé děti.
Zdravíme vás všichni z mateřské školy a moc na vás myslíme. Paní uklízečky a kuchařky se pustily do velkého úklidu. Všichni společně myli nábytek, prali záclony, dezinfikovali hračky, aby se vaše děti mohly vrátit do čistého a bezpečného prostředí. Paní učitelky zpracovávají potřebnou dokumentaci, individuální vzdělávací plány. Připravují také třídní vzdělávací programy na příští školní rok a chystají nové projekty.
Doufáme, že jste vy i všichni vaši blízcí v pořádku. Víme, že ani děti to nemají jednoduché. Starší školáci domácí výuka a menší děti doma bez kontaktu s kamarády.
Věříme, že toto obtížné období všichni dobře a ve zdraví zvládneme.

Zdraví vás celý kolektiv mateřské školy.

 

Školy a školky jsou zavřené a rodiče se starají, jak děti zabavit.
Pomoci a přispět chce také nakladatelství INFRA. V nakladatelství vyšlo mnoho materiálů. V redakci dali hlavy dohromady a připravili několik praktických tematických e-booků s pracovními listy na domácí procvičování.
Věříme, že přijdou vhod v tomto nelehkém čase.
Podívejte se na http://www.infracz.cz

Ředitelka mateřské školy Praha 4, Sulanského 693 rozhodla po projednání se zřizovatelem a v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy.
K přerušení provozu bylo přistoupeno na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů, a to ve dnech od 16.3. 2020 do odvolání.
Přerušení provozu bylo dne 13.3. 2020 oznámeno Hygienické stanici hl. m. Prahy.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete v sekci Dokumenty.

Kompletní informace najdete na http://www.cssz.cz

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o zrušení výuky základních, středních a vyšších odborných škol žádáme všechny rodiče, jejichž děti navštěvují mateřské školy na území MČ Praha 11, aby, bude-li to možné, nechali své děti do odvolání doma. Pro děti, které nemohou zůstat doma, budou mateřské školy v omezeném provozu  otevřené.

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávanými na ochranu zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.
Naše mateřská škola zůstává v provozu v plném rozsahu. Sledujte zprávy na webu, v aplikaci LYFLE a sdělovací prostředky.

Bližší informace viz odkaz níže:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Upozorňujeme, že v době jarních prázdnin – tj. od 17.2. do 21.2., se nekonají ŽÁDNÉ kroužky (keramika, plavání, atletika, fotbal).

Jedná se o každoroční projekt, který probíhá zpravidla na přelomu ledna a února.
Je určen předškolním dětem, které ten rok půjdou k zápisu do základní školy a jejich rodičům. Je rozdělen na dvě části – jednou je práce předškoláčků, kteří si vyzkoušejí, jak se sedí ve školní lavici a pracuje ve škole. Druhou částí je pak informační schůzka pro rodiče.

Informační schůzka probíhá na hale mateřské školy a bývá na ni přizván některý z ředitelů spádových základních škol. Ten dá rodičům základní informace o průběhu zápisu, o tom, jakou dokumentaci s sebou potřebují, případně informaci, která škola otevírá přípravnou třídu a pod.
Následně se rodiče přemístí do tříd za svými dětmi a mohou sledovat způsob práce učitelky s dítětem a práci samotných dětí, která probíhá zábavnou hravou formou „Na školu“. Po dokončení všech zadaných úkolů mají rodiče možnost individuálně projít s učitelkou výsledek práce svého dítěte a poradit se s ní, v čem je potřeba posílit přípravu před vstupem do školy.
Mateřská škola nabízí v případě zájmu stimulační programy pro předškoláky Maxík a Hypo, logopedickou péči, pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky a pod.

V případě potřeby mohou rodiče prokonzultovat nutnost odkladu školní docházky a domluvit se na dalším postupu (vyšetření v PPP, podání žádosti o odklad školní docházky…)

Noc s Andersenem vznikla jako jedna z akcí českých knihoven, kterou se snaží získat zájem dětí o čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje, knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od vysedávání před televizí k počítačovým hrám a tabletům. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků, neboť se zdá, že dnešní děti příliš nečtou.

Známý pražský psycholog dr. V. Mertin tvrdí, že existuje jednoduchá cesta – dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je velké dobrodružství. Metoda osobního vzoru tak vedla v roce 2000 k první noci v knihovně v Uherském Hradišti. Byla to zároveň oslava Mezinárodního dne dětské knihy, který připadá na 2. dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře H. Ch. Andersena.

A následně se akce rozšířila do dalších knihoven, mateřských a základních škol…..

Také maše mateřská škola pořádá každý rok spinkání ve školce s pohádkou, hrami, soutěžemi, kreslením a třeba i překvapením. Je to krásné noční dobrodružství s knihou, na které děti rádi vzpomínají. Na památku každého ročníku si odnášení něco na památku.

 

V roce 2006 byla v České republice založena obecně prospěšná společnost „Celé Česko čte dětem“. Spustila celorepublikový projekt, do kterého se před několika lety přihlásila i naše mateřská škola, protože se hlásíme k prospěšnosti předčítání každý den. Cílem projektu je vzbudit v dětech zájem o literaturu, knihy, Prostřednictvím společného čtení lze budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání má velký význam v rozvíjení emocionálního zdraví dětí. Rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení, obohacuje slovní zásobu a napomáhá k utváření správného tvarosloví. Zvyšuje se čtenářská a jazyková gramotnost Důležitý je kontakt s živým slovem. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí předčítat 20 minut, ale pravidelně každý den.

Kromě předčítání v rodině podporujeme myšlenku také každodenním předčítáním v mateřské škole. Pořádáme také týden čtení, kdy zveme do školky rodiče, či prarodiče dětí, aby předčítali dětem ve třídě. Mohou při tom zároveň představit oblíbenou a zajímavou knihu a s dětmi si o ní pohovořit.

V jedné třídě také funguje „Babička do školky“, která dochází pravidelně 1x týdně dětem předčítat a povídat si s nimi o knize, provádět rekapitulaci přečteného, prohlížet knihy a upozorňovat na zajímavosti v literatuře. Tím zapojujeme děti, rodiče i seniory, posilujeme mezigenerační sdílení času a předávání hodnot.

Každým rokem se musíme rozloučit s dětmi, které po prázdninách nastupují do základní školy.
Chystáme pro ně vždy zahradní slavnost v měsíci červnu. Koná se na školní zahradě. Nejprve přivítáme rodiče a přátele školy krátkým vystoupením – například zpívání dětí, hra na flétničky a podobně.
Pro děti bývá připraven zábavný program – hudební nebo divadelní představení, vystoupení kouzelníka, šermířská skupina a další.
Poté nastoupí k slavnostnímu šerpování předškoláci jednotlivých tříd se svými p. učitelkami a asistentkami. Po ošerpování je společné fotografování a rozdávání dárečků na památku. Loučení je to vždy emotivní a pro děti je to další krok do života. Vždy na ně vzpomínáme a jsme velmi potěšeni, když se za námi přijdou kdykoliv podívat.

Nedílnou součástí této akce je také již po dlouhá léta výstava výtvarných prací dětí. Její vernisáž probíhá v rámci „Rozloučení“. Je instalována ve všech veřejně přístupných prostorách mateřské školy (vstupní i hořejší hala, všechny šatny dětí a chodby).
Tato výstava se věnuje každý rok jinému tématu. Výtvarné práce dětí často doplňují i fotografie na stejné téma. Je zde zastoupena kresba, malba i prostorové vytváření s využitím nejrůznějších technik a materiálů.

Každý rok chystá mateřská škola na svojí zahradě koncem září tradiční pouť. Je to projekt, který po zahájení školního roku nabízí vzájemné neformální setkání nově nastoupených dětí a jejich rodičů a sourozenců s ostatními rodinami i zaměstnanci školy. Každým rokem je pouť motivována jiným tématem.
Na zahradě školy jsou pro děti přichystána stanoviště s úkoly. Jejich splnění zaznamenávají učitelky do startovní listiny. Děti si po ukončení soutěží mohou vyzvednout odměnu. Losuje se také tombola. Prodávají se perníčky a další občerstvení. Na závěr společně opékáme buřtíky. Po celou dobu jsou dětem k dispozici atrakce – například skákací hrady, hudba, tanec. Stylové kostýmy jsou vždy vítány a již se staly tradicí.

Oslava Dne Země připadá na 22.4.. Celoškolní projekt probíhá vždy v nejbližším možném termínu. Jedná se o projekt s ekologickým zaměřením. Má děti motivovat k tomu, aby si vážily přírody a přispívaly svojí činností k ochraně naší planety a životního prostředí.
Aktivity probíhají v dopoledních hodinách na školní zahradě, kde je připraveno 12 stanovišť s nejrůznějšími úkoly. Například – třídění odpadů, skládání potravinového řetězce, poznávání zvířat a mláďat, poznávání květin a ptactva, pexetrio, skládání dělených obrázků a mnoho dalších. Vyvrcholením projektu je společná činnost v oboru pěstitelských prací – např. setí semen, vysazování rostlin….
Děti na závěr obdrží malou keramickou upomínku ve tvaru květu, listu případně živočicha.

Karneval má v naší škole mnohaletou tradici. V poslední době pořádáme karneval v sále Komunitního centra Matky Terezy na Jižním Městě.
Cílem akce je umožnit společné neformální setkávání zaměstnanců školy a veřejnosti. Setkávají se zde celé rodiny – děti, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi. Ale také se za námi vracejí děti, které již naši školku opustily a odešly do ZŠ. Karneval je akce veřejná – mohou na ni přijít i zájemci z řad veřejnosti.
Každý rok je motivován jiným tématem. Tomu potom odpovídají i připravované soutěže. Vždy je připraveno občerstvení, tombola, hudba, tanec, přehlídka masek. Paní učitelky také občas překvapí společným předtančením v kostýmech.

Projekt celoškolní olympiády si klade za cíl rozvíjet pohybové aktivity ve všech věkových skupinách. Navíc pro děti neobvyklou a zajímavou formou. V dětech podpořit zdravou soutěživost, ale také je učit vzájemnému respektu a toleranci.
Zahájení projektu se odehrává na školní zahradě, kde je slavnostní nástup pod vlajkami tříd, děti složí olympijský slib a je zapálen olympijský oheň a vyvěšena olympijská vlajka, která zůstává na školce po celou dobu konání her.
Sportovní soutěže se odehrávají na hřišti FC Háje, kde je k dispozici také spousta pomůcek a vybavení. Mateřská škola využívá také svoje atletické sady.
Děti jsou rozděleny do družstev podle věkových kategorií. Výsledky se zapisují do startovních listin. Každá skupina má svého pedagogického průvodce.
Disciplíny:
– běh na krátkou trať
– běh na dlouhou trať
– běh přes překážky
– skok z místa
– skok do dálky
– trojskok z místa
– skok do dálky s rozeběhem
– hod tenisákem
– hod oštěpem do dálky
– hod míčem obouruč
Doplňkové disciplíny:
skákáni v pytli, chůdy, hod na terč, fotbal a další

Vyhodnocení soutěží a dekorování na stupních vítězů a odměňování účastníků probíhá opět na školní zahradě.

Tento projekt vychází z lidových tradic a jejich pomocí společně s dětmi přivítáme zimu. Činnosti se budou většinou odehrávat venku na školní zahradě mimo prostor herny a třídy. Děti se v průběhu projektu dozvědí, co znamená Advent a jak je tato doba pro člověka důležitá.
Projekt nabízí řadu pedagogických záměrů. Budeme s dětmi posilovat úctu a citlivost k živé přírodě a práci lidí v minulosti i dnes, budeme rozvíjet jejich vnímání empatie a odpovědnost za sebe i dění kolem nich. Budeme také rozvíjet povědomí o významu společně strávených chvil, pobytu venku a posilovat prostorovou orientaci a smyslové vnímání. Děti budou pojmenovávat a vnímat přírodu a lidové tradice, které nás obklopují. Budou vyjadřovat svoji představivost i zkušenost v tvořivých činnostech (hudebně – pohybových, výtvarných i pracovních). Děti též budou vnímat, co druhý potřebuje a co mu škodí, budou si moci uvědomit, že na každém z nás záleží.
Na jednotlivých stanovištích se seznámí s lidovými zvyky a obyčeji a aktivně se zapojí do jejich realizování.
Vyvrcholením projektu je opět vytvoření společné dekorace před vstupem do mateřské školy – ozdobené větve, zápichy, lodičky se svíčkou nebo svíčková spirála.

Záměrem tohoto projektu je vzbudit v dětech zájem o probouzející se přírodu v souladu s následujícími cíli:
– znát základní znaky jarní přírody a naučit děti žít v probouzející se přírodě
– vážit si života ve všech jeho formách. Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pestrý, různorodý, pozoruhodný
– umět se při činnostech soustředit, práci dokončit, znát názvy některých rostlin a ptáků
Pro děti jsou v celém prostoru školní zahrady připravena stanoviště s úkoly. Jejich pořadí může být nahodilé. Po splnění všech úkolů se děti společně podílejí na výrobě jarní dekorace před vstupem do mateřské školy.