přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Sulanského
MŠ Sulanského

V uplynulém týdnu se všichni pedagogové vzdělávali v oblasti zdravých pohybových návyků  dětí a prevence vzniku vadného držení těla.

ÚMČ Praha 11, Odbor školství a kultury

Mgr. Martin Platz, vedoucí odboru

Vidimova 1324, 149 00 Praha 4

 

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Přerušení provozu MŠ
v době od 23.prosince 2021 do 2.ledna 2022.
V tomto období je mateřská škola uzavřena.
Mateřská škola je naposledy otevřena 22.prosince 2021. Provoz začíná opět dne 3.ledna 2021.

Případné dotazy u ředitelky školy.

 

V Praze dne 25.10.2021

……………………………………

Mgr. Renáta Klíčová

Milí rodiče,

V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst nemocnosti u dětí, zejména zvýšení respiračního onemocnění, kam se řadí rýma, kašel a záněty horních cest dýchacích atd.

Bohužel se stále setkáváme s nezodpovědným přístupem rodičů, kteří přivedou dítě do MŠ s příznaky infekčního onemocnění a argumentují tím, že dítě nemá teplotu – není infekční.

Chceme vám připomenout, že i běžná rýma z nachlazení je infekční onemocnění, inkubační doba je 2-5 dní. Přenáší je kapénky – kýchání, pokašlávání. Posléze je přenos od dětí z rukou na předměty, hračky, stoly. Onemocnění je potřeba léčit a doléčit.

Mateřská škola má právo i povinnost odmítnout nástup dítěte do mateřské školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosného infekčního onemocnění. Jednak je to ukotveno ve školním řádu a jinak nás k tomu opravňují následující zákony:

* Školský zákon – §29 Odst.2 zákona č.561/2004sb.

* Občanský zákoník 89/2012 Sb.

* Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Věříme, že nám všem záleží na zdraví všech dětí. Chápeme, že Vám případné absence komplikují vaše pracovní povinnosti. Ale apelujeme na Vás, pokuste se vždy zařídit tak, aby vaše dítě bylo v pořádku doléčeno a zdravé. Pokud dítě nakazí paní učitelku komplikuje to provoz a organizaci celého zařízení. Chovejte se prosím v této době maximálně ohleduplně vůči dětem, rodičů i zaměstnancům školy.

 

 

Moc Vám děkujeme za pochopení.

V Praze dne 22.10.2021 Mgr. Renáta Klíčová, ředitelka MŠ

Informační schůzka pro rodiče se koná 1. 9. 2021 od 16,30 hodin na hale mateřské školy. Účast nutná, roušky s sebou. Mgr. Renáta Klíčová

Tyto informace jsou určené pro rodiče dětí PŘIHLÁŠENÝCH na letní prázdninový provoz.
Ten je zajištěn ve dvou týdnech od 2. 8. do 13. 8. 2021
Provoz školy je každý den od 7,00 do 17,00 hodin.
Žádáme rodiče, aby dětem do školky dali náhradní oblečení dle počasí. Děkujeme.

Vážení rodiče, protože nelze uskutečnit „Den otevřených dveří“ obvyklým způsobem, nabízíme možnost setkání alespoň on-line formou.

Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/…z09

Bližší informace najdete na pozvánce v následujícím odkazu:

Pozvánka RT+MŠ Sulanského_webinář_210518

Vážení rodiče,

I v letošním roce bude přijímací řízení probíhat formou elektronických zápisů.
Veškeré informace k přijímacímu řízení a vlastní elektronické vydání (generování) přihlášky naleznete na internetové adrese

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

Pro ty, kteří zvolí osobní předání řádně vyplněných žádostí by stanoven termín 10.5.2021 – 11.5.2021 od 7.30-15hod. Místo odevzdání je v ředitelně MŠ Sulanského 693. Dle epidemiologické situace bude možno přihlášky odevzdat buď osobně nebo do označeného chráněného boxu u vstupu do ředitelny.

Je nám líto, ale z epidemiologických důvodů není možnost uskutečnit den otevřených dveří. Pokusíme se zvolit online setkání přes aplikaci Zoom.

Veškeré informace na telefonu: Mgr. Renáta Klíčová 722 944 866

 

PRESCHOOL ENROLMENT information

Dear parents,
This year the enrolment will be provided via internet.
Please find all important informations and an application form here:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/

 

The term for personal delivery of the application is 10th and 11th of May, 7:30 am – 3pm at director´s office – Sulanského 693. Due to epidemic situation will be possible to hand your application form personally or leave it in drop box at director´s office door.

Due to epidemic reasons the Open day is cancelled. We´re going to arrange an online meeting through Zoom aplication.

For more information call Mgr. Renáta Klíčová 722 944 866 (director)

Vážení rodiče,

v naší škole testujeme antigenními testy, které nám dodalo ministerstvo školství. Jedná se o testy pro výtěry z přední části nosní dutiny. Tyto testy jsou zcela bezpečné, dostatečně spolehlivé.

Pokud však máte zájem, aby byly Vaše děti otestovány ze slin, domluvili jsme pro Vás alternativní možnost.

Blízké zdravotnické zařízení FYZIOklinika (Machkova 1642/2) nám nabídlo pro Vás prodlužení otevírací doby jejich testovacího místa: v neděli mají otevřeno od 9:00 do 20:15, v pondělí a ve čtvrtek bude otevřeno již od 7:15. Ve středu bude prodloužena pracovní doba do 19:00 hodin.

Testování zde probíhá bez předchozí registrace, pouze musíte předložit rodné číslo dítěte, jeho trvalé bydliště a kartičku pojištěnce. Testy jsou zdarma.

Byli jsme upozorněni, že testy ze slin ovšem vyžadují, aby testovaný minimálně 30 minut před testem nejedl, pít může pouze čistou vodu, nežvýkal, nečistil si zuby apod.

Pokud se necháte otestovat před nástupem do školy na testovacím místě antigenního testování, pouze ráno předložíte doklad o provedeném testu. Dítě bude moci jít rovnou do třídy a nebude testováno námi.

 

Děkuji za spolupráci a věřím, že vše zvládneme bez větších potíží.

Mgr. Renáta Klíčová, ředitelka školy

V sekci Dokumenty máte ke stažení další soubory pracovních listů pro logopedickou práci s dětmi.

Mateřská škola Sulanského – prázdninový provoz

Termín: 2.8.2021 (pondělí) – 13.8.2021 (pátek)                                             

Provoz mateřské školy bude od 7 – 16.30 hod.                                                                          

Školné:  527,- Kč  (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky –  školné neplatí)

Stravné: 36,- Kč / den (3-6leté děti), 40,- Kč / den (děti s OŠD- 7leté)

Důležité: děti z kmenové školky se musí přihlásit na prázdninový provoz do 30.4.2021 na svých třídách.                                                                                                                                                                     

Děti z jiných MŠ musí stáhnout, vytisknout, vyplnit přihlášku, která je na webových stránkách (www.mssulanskeho.cz, v dokumentech, a také na stránkách prahy 11https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html ) a přinést osobně do MŠ Sulanského ve dnech   17.5.21 (7 – 16hod.) nebo 18.5.21 (8 – 13hod.).

Podrobnější informace budou aktualizovány (úhrada atd.), prosím sledujte webové stránky. Bude také záležet na vývoji současné epidemiologické situaci.

Dotazy: ředitelka školy, Mgr. Renáta Klíčová, tel. 722 944 866.

Ostatní prázdninový provoz najdete v tabulce v sekci Dokumenty. Přihlásit se na něj můžete dle pokynů jednotlivých škol.

Přihlášku k prázdninovému provozu najdete v sekci Dokumenty

Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ze dne 6.4. 2021 vás informuji o návratu dětí předškolního věku do výchovně vzdělávacího procesu. Níže najdete všechny potřebné informace. V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy Mgr. Renátu Klíčovou 722 944 866.

priloha_892337643_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

priloha_892337643_0_testovani diagram

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

priloha_892337643_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů (1

 

V sekci Dokumenty najdete ke stažení další blok pracovních listů s názvem „Co kam patří“

Vážení rodiče,
v sekci Dokumenty máte ke stažení připraven další soubor pracovních listů „Jaro blok 4“.

Vážení rodiče,
připojte se k rodinné výzvě „Náš velikonoční strom“. Přivítejte kreativně jaro a velikonoce. Ozdobte stromek a fotografii následně pošlete na adresu uvedenou v letáku.

 

Vážení rodiče. Z nařízení vlády trvá i nadále uzavření mateřské školy. Termín otevření se bude řídit opět rozhodnutím vlády. Sledujte sdělovací prostředky, naše webové stránky a Lyfle.
Jsme rádi, že můžeme společně spolupracovat alespoň distanční formou a za pomoci materiálů, které vám nabízíme ke stažení.

Za měsíc březen vám nebude účtováno školné.

Přejeme vám pokud možno pěkné jarní dny.
Podle slov Marka Twaina: „Dejte každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem vašeho života“