V uplynulém týdnu se všichni pedagogové vzdělávali v oblasti zdravých pohybových návyků  dětí a prevence vzniku vadného držení těla.