Od 3.6.2022 budou výsledky přijímacího řízení do mateřské školy vyvěšeny na hlavních dveřích a na dveřích ředitelny. Bude vyvěšen seznam přijatých i nepřijatých dětí.