Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2012 č.200 o přijetí krizového opatření je mateřská škola od 27.2. 2021 i nadále uzavřena a to minimálně do 28.3. 2021 a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání je zakázána. Povolení další výuky se řídí rozhodnutím vlády.

Dle epidemiologického vývoje sledujte informace ve sdělovacích prostředcích a webové stránky školy a zprávy v aplikaci Lyfle.