Vážení rodiče. Z nařízení vlády trvá i nadále uzavření mateřské školy. Termín otevření se bude řídit opět rozhodnutím vlády. Sledujte sdělovací prostředky, naše webové stránky a Lyfle.
Jsme rádi, že můžeme společně spolupracovat alespoň distanční formou a za pomoci materiálů, které vám nabízíme ke stažení.

Za měsíc březen vám nebude účtováno školné.

Přejeme vám pokud možno pěkné jarní dny.
Podle slov Marka Twaina: „Dejte každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem vašeho života“