Žádáme rodiče všech nově nastupujících dětí, aby je v prvním adaptačním týdnu vyzvedávali nejpozději po obědě – tzn. do 13,00 hodin. Individuálně se domlouvejte s paní učitelkami na své třídě. Děkujeme, že tím usnadníte adaptaci svých dětí.