Školné pro školní rok 2024/2025 bude činit 1500,- Kč.