Ředitelka mateřské školy Praha 4, Sulanského 693 rozhodla po projednání se zřizovatelem a v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy.
K přerušení provozu bylo přistoupeno na základě současné epidemiologické situace a jejích dopadů, a to ve dnech od 16.3. 2020 do odvolání.
Přerušení provozu bylo dne 13.3. 2020 oznámeno Hygienické stanici hl. m. Prahy.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) najdete v sekci Dokumenty.

Kompletní informace najdete na http://www.cssz.cz