Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že předškolní příprava je součástí povinného vzdělávání, připravili jsme pro děti několik BLOKŮ S ÚKOLY. Bloky najdete ke stažení ve formátu PDF v sekci Dokumenty.

Pokud máte možnost, každý den dětem vytiskněte jeden pracovní list ke splnění. Úkoly zakládejte do desek, které po návratu do MŠ předáte p. učitelce ve Vaší třídě, případně naskenované můžete poslat na email naší školy. Pokud možnost tisku nemáte, pokuste se úkoly splnit prostřednictvím počítače /proberte s dětmi ústně, nakreslete cviky na zvláštní papír…a pod/. Také nabízíme možnost kontaktovat MŠ, která Vám tisk materiálů zprostředkuje.

Těšíme se na Vás a nezapomeňte „HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ“

Bloky připravila: Mgr. Renata Nováková – učitelka
Schválila: Mgr. Renata Klíčová – ředitelka

1. BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ /sada 10 kusů/
„MOJE PRVNÍ PÍSANKA“ rozvoj grafomotorických dovedností,  procvičování tvarů: svislé a přerušované čáry, vlnovky, spirály……a mnoho dalších

2.BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ / sada 10 kusů/
 „DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ“ rozvoj předmatematických dovedností, procvičování pojmů: větší-menší, krátký-dlouhý, široký-úzký a další

3.BLOK ÚKOLŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU NAŠICH DĚTÍ
„MALÍ KOUMÁCI“ :rozvoj pozorovacích schopností a logického myšlení, porovnávání skupin, přiřazování podle daného pravidla, nacházení společných znaků,  dokreslování podle vzoru……. a další