Vážení rodiče,

MHMP schválil Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 (pracovní název „Balíček pomoci Pražanům“) a s tím související podmínky pro čerpání podpory, jež byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

Z toho vyplývá několik informací pro Vás.

V případě zájmu o tuto podporu od října je nutné si zažádat nejdéle do 26.9.2022, zpětně žádat není možné.

Na další měsíce si můžete zažádat do 15. v měsíci.

Vyplněnou žádost odevzdáte v ředitelně školy.

Podrobnosti, odkazy najdete jak na stránkách školy, tak na nástěnce u vstupu.

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

Případné dotazy na tel. čísle 722 944 866.

Mgr. Renáta Klíčová, řed. školy