Milí rodiče,

V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst nemocnosti u dětí, zejména zvýšení respiračního onemocnění, kam se řadí rýma, kašel a záněty horních cest dýchacích atd.

Bohužel se stále setkáváme s nezodpovědným přístupem rodičů, kteří přivedou dítě do MŠ s příznaky infekčního onemocnění a argumentují tím, že dítě nemá teplotu – není infekční.

Chceme vám připomenout, že i běžná rýma z nachlazení je infekční onemocnění, inkubační doba je 2-5 dní. Přenáší je kapénky – kýchání, pokašlávání. Posléze je přenos od dětí z rukou na předměty, hračky, stoly. Onemocnění je potřeba léčit a doléčit.

Mateřská škola má právo i povinnost odmítnout nástup dítěte do mateřské školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosného infekčního onemocnění. Jednak je to ukotveno ve školním řádu a jinak nás k tomu opravňují následující zákony:

* Školský zákon – §29 Odst.2 zákona č.561/2004sb.

* Občanský zákoník 89/2012 Sb.

* Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Věříme, že nám všem záleží na zdraví všech dětí. Chápeme, že Vám případné absence komplikují vaše pracovní povinnosti. Ale apelujeme na Vás, pokuste se vždy zařídit tak, aby vaše dítě bylo v pořádku doléčeno a zdravé. Pokud dítě nakazí paní učitelku komplikuje to provoz a organizaci celého zařízení. Chovejte se prosím v této době maximálně ohleduplně vůči dětem, rodičů i zaměstnancům školy.

 

 

Moc Vám děkujeme za pochopení.

V Praze dne 22.10.2021 Mgr. Renáta Klíčová, ředitelka MŠ