Vážení rodiče,

prosíme vás o uhrazení kroužků na 2. pololetí.

Plavání – 16 lekcí – k úhradě 3 320 Kč (včetně dopravy) variabilní symbol 77 + VS dítěte . Lekce začínají 16.2.

Keramika – k úhradě 1 500 Kč
variabilní symbol 78 + VS dítěte.
Již zahájeno.

Platbu možno provést na účet školy či v hotovosti v ředitelne MŠ (po předchozí domluvě).