Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna. Do základní školy se zapisují děti, které před začátkem školního roku (do 31.8.) dovrší 6 let věku. Pro školní rok 2021/2022 se jedná o děti narozené od 1.9.2014 do 31.8. 2015. K zápisu vezměte doklad totožnosti a rodný list dítěte.
MČ Praha 11 připravuje elektronickou registraci k zápisu.
Vyhláškou Hl.m. Prahy jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol, které najdete na webové stránce
http://www.praha11.cz/filemanager/files/31400.pdf
Veškeré informace k zápisu vyšly přehledně v posledním čísle časopisu Klíč.
Veškeré dotazy zodpoví vedoucí jednotlivých škol a Odbor školství a kultury Úřadu MČ Praha 11,
tel.: 276 902 325