Vážení rodiče, Mateřská škola, Praha 4, Sulanského 693  obnovuje provoz od 25.5.2020 – 30. 6. 2020 a určuje následující pravidla:

Na základě doporučení MŠMT a zřizovatele MČ Praha 11 stanovujeme tyto hygienické a bezpečnostní podmínky pro zajištění ochrany zdraví všech účastníků vzdělávání.

1.    Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného      provozu pouze na základě předem odevzdaného čestného    prohlášení o bezinfekčnosti. (Najdete níže)
2.    Rodiče vyplněné čestné prohlášení odevzdají při            příchodu do mateřské školy, bez tohoto prohlášení a    zvážení všech rizik nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.
3.    Stravování mateřské školy bude v běžném režimu.
4.    Veškeré plánované akce na měsíc květen a červen se    ruší.
5.    Loučení s předškoláky plánujeme na červen pouze s  dětmi. (rodiče budou včas informováni jakou formou  proběhne).
6.    Většina pobytu v MŠ, bude probíhat venku na zahradě.
7.    Otevírací – provozní doba mateřské školy bude  upravena od 7- 16.30hodin. v každé třídě.

Hygienické pokyny a požadavky

1.    Do areálu školy vstupují rodiče s ochranou rouškou.
2.    Z důvodu ochrany zdraví všech zaměstnanců a  prostorovému řešení MŠ, rodiče budou v budově jen dobu  nezbytně nutnou – předání dítěte učitelce (učitelka zajistí  převlečení dítěte).
Proto moc prosíme rodiče, aby na to připravili své děti a  neprotahovali loučení.
3.    Při přivádění nebo vyzvedávání dětí na zahradě se  zdržujte pouze na nezbytnou dobu, dodržujte rozestupy  2m.
4.    Děti a pedagogové v prostoru mateřské školy nemusí  mít roušky (kromě předávání dětí rodičům).
5.    V této době nenosí dětí do MŠ žádné plyšové ani jiné  hračky.
6.    Pokud děti odpočívají, pyžamo si po týdnu vezmou  domů na vyprání
7.    Pravidelně je zajištěno větrání všech prostor 1x za  hodinu 5 minut.
8.    Několikrát denně se dezinfikují povrchy a předměty,  které používá více osob. (kliky dveří, branky, spínače světel,  zvonků, vodovodní baterie).
9.    Je zajištěna pravidelná dezinfekce prostor prostředky,  které působí virucidní aktivitou.

Pokud by se objevilo v průběhu provozu MŠ u dětí či zaměstnanců podezření na možné příznaky COVID 19, bude okamžitě zajištěna izolace, informována spádová hygienická stanice a zákonný zástupce dětí.

Čestná prohlášení o bezinfekčnosti:

Čestné_prohlášení CZ

Čestne_prohlaseni RU

Čestne_prohlaseni UJ

Čestné prohlášení_ VN