Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávanými na ochranu zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.
Naše mateřská škola zůstává v provozu v plném rozsahu. Sledujte zprávy na webu, v aplikaci LYFLE a sdělovací prostředky.

Bližší informace viz odkaz níže:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru