Ve složce Dokumenty najdete soubor Logochvilky2 pro práci s dětmi.