Štěňata

stenataVe třídě s dětmi pracují

Bc. Pavlína Heřmanová

Telefon: 607 929 107

E-mail: Pavlina.Hermanová@seznam.cz


Bc. Jana Rytířová – p. učitelka

Telefon: 731 526 180

E-mail: Sjeza@seznam.cz

 

Pavlína Šustková – asistent pedagoga

Telefon: 608 361 536

 

Monika Hrušková - asistemt pedagoga

 

Třídní vzdělávací program pro rok 2017/2018 se jmenuje

"Řemesla, tradice, lidové zvyky"

 

"Stoleté zvyklosti se nedají nahradit. V ustálených obřadech je naše minulost, úcta k vlastnímu rodu, jistota letitých kořenů. Kdo odmítá minulost, nemá ani budoucnost."

Cílem naší práce v letošním školním roce je seznámit děti s řemesly, tradicemi a lidovými zvyky, nahlédnout do tajů dnes již polozapomenutých řemesel, vést děti ke zkušenosti s manipulací a vynalézavostí s předměty, které nás obklopují od minulosti. Dále chceme děti seznámit s děním našich předků, abychom byli schopni vést děti k přirozenosti, kterou nám nabízí příroda. Toto téma promítneme do všech oblastí naší práce - pracovní činnosti, dramatické činnosti, výtvarné i hudební činnosti. V hudební činnosti je dobré uvědomit si původ a obsah lidových písní, zopakovat si nejjednodušší hudební nástroje a hry.

Vraťme se do dob minulých a nechme je na nás dýchnout svojí mírností a spojením s přírodou.