Lvíčata

lvicataVe třídě s dětmi pracují


Dagmar Šimáčková - paní učitelka

 

Adéla Hanibalová zástupkyně ředitelky

 

Lucie Raková Lintymerová- asistent pedagoga

 

Lucie Krajlová - asistent pedagoga

 

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2018/2019 se jmenuje

"Svět kolem nás"

 

Svět kolem nás je velmi rozmanitý. Jeho poznávání může být pro děti velkým dobrodružstvím. Někdy mohou být jejich otázky velmi záludné a nepředvídatelné.

Víte třeba, jestli spí stromy? Kde bydlí čmeláci? Proč může vrtulník stát ve vzduchu na místě? Jak se narodí motýl? Co vidí krtek v podzemí? Proč neteče voda do kopce? Jak můžeme změřit čas? Proč mají vosy papírové hnízdo? Proč má šiška šupiny? Jak putují semínka po světě? Kam se dostane voda z moře? Kam chodí spát sluníčko?........ A mnoho dalších.

Společně budeme na zvídavé otázky hledat celý rok odpovědi. Naše témata se budou týkat přírody, techniky, kultury a vědy, poznání lidského těla a zdraví, poznávání jiných krajů a celého světa. Dotkneme si i vesmíru.

Témata si prožijeme při různých činnostech - rukodělných, výtvarných, hudebních i pohybových. Činnosti budeme připravovat tak, aby děti měly maximální prožitek, aby získávaly osobní zkušenosti. Do našich aktivit budou patřit také práce pěstitelské a některé přírodovědné pokusy, aby děti praktickou zkušeností získávaly poznatky.

Činnosti a témata se budou podle potřeby vzájemně prolínat a doplňovat. Náš program bude vypracován v souladu se Školním vzdělávacím programem a Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

Kromě práce podle třídního programu se budeme zúčastňovat veškerého společného dění ve školce, jako je například pouť, zamykání a odemykání zahrádky, oslavy svátků - vánoce a velikonoce, Den Země, výlety, exkurze a další.

 

Další informace a zajímavosti z dění ve třídě najdete na www.lvicatatygrici.rajce.idnes.cz.