Koťata

tapkyVe třídě s dětmi pracují


Mgr. Renáta Nováková – p. učitelka

 

Mgr. Simona Vyhňáková - p. uřitelka

 

Mgr. Jana Hlavničková - asistentka pedagoga

 

Mgr. Šárka Brambůrková - asistentka pedagoga

 


    Třídní vzdělávací program pro rok 2018/2019 se jmenuje

    "Draka je lepší pozdravit"     

    Třídní vzdělávací program je zaměřen na aktuální a často diskutované téma, kterým je slušné chování. Nejen chování mezi dětmi, dospívajícími, ale i mezigeneračně. 

    Cílem programu je, aby si děti zábavnou, hravou formou uvědomily, že na světě nejsou samy, ale žijí ve společnosti ostatních lidí, kterým je třeba naslouchat, chápat je a respektovat. Každý z nás má své city, přání, radosti i starosti a je třeba, abychom se k sobě chovali hezky a ohleduplně. Je jedno, jestli jsme doma, ve škole, v divadle, nebo na sportovním hřišti. Děti by si měli již z předškolního věku přinést do života úctu a pochopení k lidem kolem sebe, ke všem starším, slabším i těm, kteří jsou jiní. Rovněž si osvojit základní společenské návyky ve styku s dětmi i dospělými. Doufáme, že náš program přispěje ke splnění tohoto nelehkého, ale důležitého úkolu. 

    Struktura programu:

    Základem programu je velice zdařilá kniha Daniely Krolupperové a Miloše Kratochvíla "Draka je lepší pozdravit." O každé zásadě slušného chování pojednává krátká pohádka. Kniha jich obsahuje celkem deset, což odpovídá jednotlivým měsícům ve školním roce. 

    Probíraná témata:

    Září - zdravení a děkování

    Říjen - péče o zvířata

    Listopad - uklízení

    Prosinec - stolování

    Leden - ohleduplnost

    Únor - pomáhání

    Březen - předsudky

    Duben - ničení věcí

    Květen - umění podělit se

    Červen - lhaní