Zaměstnanci

Na péči o děti se v mateřské škole podílejí tito zaměstnanci:
 

Ředitelka školy

Mgr. Klíčová Renáta - speciální pedagog


Hospodářka školy

Machová Jaroslava - hlavní účetní

Kateřina Kyselová - vedoucí školní jídelny


Učitelky

Hanibalová Adéla - zástupkyně ředitelky

Bc. Heřmanová Pavlína - speciální pedagog

Hlaváček Agneszka

Mgr. Karetová Kateřina

Mgr. Nováková Renáta

Nováková Nikola

Bc. Rytířová Jana

Šiklová Jaroslava

Šimáčková Dagmar 

Mgr. Vyhňáková Simona


Asistentky pedagoga

Mgr. Brambůrková Šárka

Mgr. Hlavničková Jana

Hrušková Monika

Krajlová Lucie

Bc. Krejčířová Jitka

Raková Lintymerová Lucie

Rathouská Markéta

Štroffeková Kateřina

Šustková Pavlína

Ing. Ellen Temelová


O úklid se starají

Kudrnová Jitka

Šídlová Marie


O přípravu pokrmů se starají

Jiroušková Gita - hlavní kuchařka

Marková Alena