Provoz školky

Provoz mateřské školy začíná v 6,30 hodin a končí v 17,00 hodin.

6,30 – 8,15 nástup dětí do mateřské školy

V 8,15 se mateřská škola uzamyká, pozdní příchody jedině přes ředitelnu.

12,45 – 13,00 vyzvedávání dětí po obědě

14,30 - 17,00 vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách


Režim dne

6,30 – 8,15  scházení dětí, volné hry

8,15 – 8,45  hry a ranní cvičení

8.45 - 9,15  hygiena, přesnídávka

9,15 – 10,15  skupinové činnosti podle třídního vzdělávacího programu

10,15 – 12,00  pobyt venku

12,00 – 12,15  převlékání, hygiena

12,15 – 12,45  oběd, ukládání k odpočinku

12,45 – 14,15 odpočinek na lehátku

14,15 – 14,45  hygiena, svačina

14,45 – 17,00  volné hry, pobyt na zahradě (dle počasí)
 

Školné a stravné

Školné: 1500,-/měsíc

  • Od platby školného jsou osvobozeny děti, které ke 31. 8. ve školním roce dovrší šesti let.
  • Děti s odkladem školní docházky opět školné platí.

Výše stravného:

  • pro děti 3 – 6 leté: 32,-/den
  • pro děti 7 leté: 36,-/den

Platba za září do 4.9.,  platba za říjen do 20.9. Každý následující měsíc vždy předem do 20. v měsíci. Toto rozhodnutí vychází ze závěrů ČŠI.

Omlouvání nepřítomnosti dětí a odhlašování stravného

Omlouvat děti můžete e-mailem (jidelna@mssulanskeho.cz), nebo na příslušných telefonních číslech školy, nebo osobně a to nejpozději do 8,00 hodin.
Je důležité upozornit mateřskou školu v případě infekčních onemocnění.
 

Klub rodičů

Do Klubu rodičů přispívají všichni rodiče částkou 1000,-  na dítě /školní rok. Částku je možné platit ve dvou pololetních splátkách po 500,- (září/leden)
Tento finanční příspěvek slouží k financování výletů, divadel (1x měsíčně), besídek, společenských akcí jako jsou například Pouť, Karneval, Loučení s předškoláky a další.

Pojištění dětí je sjednáno zřizovatelem (MČ Praha 11) u pojišťovny Kooperativa