Zajímavosti

Výsledky dotazníkového šetření 2017

1. Jak hodnotíte budovu MŠ (čistota, výzdoba, úklid)

:-) většina odpovědí kladných a pochvalných

:-( pár negativních na úklid v přízemí i v patře (rodiče však většinou připojili poznámku, že vzhledem k velkému počtu dětí je to pochopitelné)

Vysvětlení: velká migrace dětí i rodičů, ale vynasnažíme se úklid zlepšovat a proběhne častější kontrola ze strany vedení školy.

 

2. Je dostatečná informovanost rodičů ze strany školy v jednotlivých třídách?

:-) mnoho rodičů chválí informace na nástěnkách a především na webových stránkách

:-( chybí informace na nástěnce o náplni práce dětí (texty básniček apod)

Vysvětlení: školní vzdělávací program MŠ je umístěn na hlavní nástěnce, není povinností zařízení předkládat rodičům konkrétní náplň třídy (nechte se, rodiče, překvapit od dětí)

 

3. Jak jste spokojeni vy a vaše děti, chodí domů spokojené?

:-) 50 kladných odpovědí

:-( 0 negativních

Vysvětlení: bez komentáře - spokojené děti jsou pro naše pedagogy největší odměnou

 

4. Jak hodnotíte kvalitu výchovné a vzdělávací práce učitelek?

:-) většina rodičů označuje kvalitu práce za nadprůměrnou

:-( více info ohledně práce na třídách

Vysvětlení: informace rodiče mohou najít na nástěnkách, na webových stránkách a v neposlední řadě je možné domluvit individuální konzultaci s pedagogem, kde bude rodiči podána informace a zodpovězeny všechny dotazy

 

5. Zhodnoťte osobní přístup jednotlivých učitelek k vám, rodičům, a k vašim dětem

:-) kladné reakce na všechny paní učitelky

:-( jedna negativní reakce na jednu paní učitelku

Vysvětlení: jsem ráda, že volba pedagogů je správná, ovšem může se někdy stát, že pedagog selže. Náprava byla učiněna, pedagog již nepracuje v našem zařízení

 

6. Nabídka dalších aktivit školy

:-) všechny dotazníky měly pozitivní hodnocení, velká rozmanitost kroužků, chvála na všechny probíhající kroužky

:-( chybí taneční kroužek, v několika dotaznících se objevila absence kroužku angličtiny

Vysvětlení: zájmové kroužky nejsou hlavní náplní školního vzdělávacího programu MŠ. Jedná se o nadstandardní aktivitu. Česká školní inspekce doporučuje tyto aktivity přesunout na dobu po skončení provozu školy. Snažíme se najít kompromisní řešení, malé děti mají dostatečně naplněn denní program, který napomáhá k celkovému rozvoji. Pobyt v MŠ je velmi náročný pro jejich nervovou soustavu. Taneční kroužek plánujeme nabídnout v dalším školním roce, je ovšem nutné skloubit lektora a čas

 

7. Jak hodnotíte školní výlety, kulturní akce

:-) velká chvála na letní i zimní školy v přírodě, podle některých dotazníků dostatek výletů, akcí a projektů MŠ

:-( v několika dotaznících se objevila nespokojenost s malým počtem výletů a akcí

Vysvětlení: můj názor je, že je dětem nabízeno dostatečné množství aktivit během školního roku. Více výletů je velmi náročné na organizování a finance. Počtem výletů naplňujeme školou stanovený Školní vzdělávací program

 

8. Máte nějaké zajímavé tipy na školní akce a výlety?

- pravidelné návštěvy solné jeskyně, třídírna odpadu, ZOO, Toulcův dvůr, Mirakulum, Skanzen, Dendrologická zahrada, svíčkárna Šestajovice, Loučeň, divadlo Minor, Gutovka, Průhonický park, Vyšehrad, Pražský hrad, Botanicus, Soběhrdy, Funpark Žirafa, exkurze letiště

:-) děkujeme

 

9. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?

:-) až na dva dotazníky NE, jednou do roka stačí

 

10. Máte zájem na setkání s odborníky?

:-) psycholog, fyzioterapeut, příprava na školu s odborníkem, logoped, oční lékař, výchovný poradce, ortoped

Vysvětlení: děkujeme za tipy, pokusíme se zrealizovat

 

11. Pokuste se na stupnici 1-5 ohodnotit MŠ

:-) většina dotazníků hodnocena 1 nebo 1*, tři dotazníky hodnoceny 2

 

12. Zamyslete se, co by školka mohla pro vaše děti ve své práci zlepšit, jaké jsou vaše podněty a připomínky?

- dohlédnout na vhodné oblečení, ve kterém děti odcházejí na zahradu (vycházku) vzhledem k aktuálnímu počasí, větší dohled nad dětmi během pobytu venku, možnost vstupu s dítětem ráno do třídy - než začne oficiální program, doporučení zaheslovat fotografie na rajčeti, klimatizace, negativní připomínka k čištění zoubků, vydláždit koryto potůčku - méně bahnění.

- zdravější jídelníček, méně sladkostí a slazených nápojů včetně krabičkových mlíček

Vysvětlení: aktuální informace jsou na webu, dále na hlavní nástěnce a nástěnkách tříd, případně na dveřích, dle mého názoru maximálně zajištěno. Jen je potřeba nástěnky "občas" číst. Sladkosti dětem nekupujeme, množství, které rozdáváme je velmi omezené a vychází z toho, co děti do školky přinesou. Možná se, rodiče, zamyslete a místo bonbonů na oslavu přineste ovoce, zeleninu, či sušení ovoce:-). Co se týče pitného režimu, ten je zajištěn automatem na vodu (děti mají přístup kdykoliv a od pedagogů jsou motivovány k pití), sladké džusy omezíme, budou více naředěné. Náplň jídelníčku vychází ze spotřebního koše, který je pro MŠ závazný. Číslo vyhlášky - výživové normy pro spotřební koš je 107/2005 Sb. Tato oblast je velmi hlídaná, není možné dovolit si špatné plnění. Naše mateřská škola naplňuje tuto vyhlášku a spotřebu má na 95-100%. Čísla jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

 

 

Dagmar Šimáčková - 20.09.2017

Zpět