Aktuality

Dětský den v Mendelce 31.05.2019

Předškoláci jsou pozváni na oslavu Dne dětí do ZŠ Mendelova, kde sjou pro ně v dopoledních hodinách připravené zábavné aktivity. Odchod z MŠ v 8,30

Sportovní hry Jižního Města 22.05.2019

Skupina vybraných dětí dle věkových kategorií se zúčastní sportovních soutěží na hřišti základní školy Donovalská. Odchod dětí z MŠ v 8,00 hodin. Rodiče vybraných dětí budou individuálně kontaktováni.

Výlet Botanicus 21.05.2019

Všechny děti odjíždějí na celodenní výlet do Ostré u Lysé nad Labem do skanzenu Botanicus. Navštívíme vesničku, kde se předvádějí stará řemesla, děti si mohou vyzkoušet, jak se vyrábí mýdlo, svíčka, jak se motá provaz, jak se rýžovalo zlato...... Součástí areálu jsou bylinkové zahrady. Děti přiveťe do mateřské školy nejpozději v 8,00 hodin. Odjezd v 8,30. Plánovaný návrat je v 16,00 hodin. Děti potřebují vhodné a pohodlné oblečení dle počasí s možností odkládání vrstev a pohodlnou sportovní obuv. S sebou batůžek s pláštěnkou, kapesníčky a lahev na pití. Veškeré jídlo a pití zajišťuje mateřská škola.

Divadelní představení "Náš nový kamarád" 17.05.2019

Divadelní představení s multikulturní tematikou přijedou zahrát studenti DAMU. Děti budou rozděleny na skupiny. Zahájení první skupiny je v 9,30 hodin.

Upozornění 08.05.2019

Žádáme rodiče, aby neparkovali dětské koloběžky a kola v prostoru vestibulu, nebo je neopírali o zeď školy. K odložení používejte, prosím, stojan na kola, který najdete vpravo od vchodu před třídou Koťata. Děkujeme.

Návrat přihlášek do mateřské školy 06.05.2019

Přihlášky do mateřské školy potvrzené lékařkou se vracejí ve dnech 6. a 7. 5. do kanceláře mateřské školy v pondělí od 9,00 do 16,30 hodin a v úterý od 9,00 do 12,00 hodin.

Jarní muzicírování 26.04.2019

Celoškolní hudební projekt s jarní tématikou začíná v 9,30 hodin. Děti se při něm naučí novou píseň, zapojí se aktivně hrou na rytmické nástroje, hrou na tělo a hudebně pohybovou aktivitou.

Zápis do mateřské školy 18.04.2019

Zápis do mateřské školy se koná ve dnech 29.4. a 30.4. Den otevřených dveří je 29.4. od 15,00 do 17,00 hodin. Výdej žádostí 29.4. od 8,00 do 17,00 hodin a 30.4. od 9,00 do 12,00 hodin. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky se budou vracet 6.5. od 8,00 do 17,00 hodin a 7.5. od 9,00 do 12.00 hodin. Je nutné je osobně předat v ředitelně!

Fotograf 16.04.2019

Do školky příjde v 8,00 hodin fotograf. Děti pěkně oblečte, rády je po fotografování převlékneme.

Ptačí cirkus 16.04.2019
Představení přijede zahrát divadlo Bastafidli. Začátek v 10,00 hodin.