SPC

PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola se snaží nabídnout co nejlepší péči dětem, zařazeným do integrace, a to na základě jejich potřeb.

Proto spolupracujeme dlouhodobě s mnoha poradenskými zařízeními. Cílem spolupráce je vytvoření co nejlepších podmínek v péči o dítě.

SPC se podílejí na zajištění diagnostiky a zpracování odborných posudků, na jejichž základě škola připravuje Individuální vzdělávací plány. Poskytují metodickou a poradenskou podporu škole i rodičům, nabízejí semináře a odbornou osvětu. Podle potřeby spolupracují se školou a rodiči při vyhledávání vhodného zařízení pro další vzdělávání dítěte.

Mateřská škola spolupracuje s těmito poradenskými zařízeními


SPC při Základní škole pro zrakově postižené

Adresa: Náměstí Míru 19, 120 00 Praha 2

E-mail: spcmirak@volny.cz

Web: www.skolazrak.cz

Telefon: 224 252 771

Zraková postižení nebo souběžná postižení více vadami, z nichž jedna je zraková

 

SPC při Střední a Mateřské škole Aloyse Klara

Adresa: Horáčkova 1/1095, Praha 4

E-mail: mikesova@spsaklara.cz

Web: www.spsaklara.cz

Telefon: 241 731 406, 604 563 786

Zraková postižení, narušená komunikační schopnost a řečové vady, poruchy učení

 

SPC / DIC a mateřská škola, s. r. o.

Adresa: Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4

E-mail: spc.hurbanova@centrum.cz

Web: www.dic-saop.cz

Telefon: 244 471 805

Kombinované vady

 

SPC při mateřské škole speciální Sluníčko

Adresa: Deylova 3/233, 150 00 Praha 5 – Motol

E-mail: spc.deylova@zris.mepnet.cz

Web: www.sweb.cz/smsslunicko

Telefon: 257 225 034, 608 702 505

Vývojové poruchy chování, autismus, mentální a kombinovaná postižení, vady řeči

 

SPC při Mateřské škole speciální

Adresa: Štíbrova 1691, 182 00 Praha 8

E-mail: spcpha8@login.cz

Web: www.stibrova.cz

Telefon: 284 688 941, 731 528 935

Mentální, tělesná nebo kombinovaná postižení, problematika Downova syndromu

 

SPC při Základní škole speciální a Základní škole praktické

Adresa: Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10

E-mail: spc.starostrasnicka@email.cz

Web: www.starostrasnicka.cz

Telefon: 721 450 105, 274 820 498

Vícečetná postižení

 

SPC při Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené

Adresa: Holečkova 4, 150 00 Praha 5 – Smíchov

E-mail: spc.holeckova@seznam.cz

Web: www.skolaholeckova.cz

Telefon: 257 325 896

Sluchová postižení

 

SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci

Adresa: Tyršova 13, 120 00 Praha 2

E-mail: caak@braillnet.cz

Web: www.alternativnikomunikace.cz

Telefon: 222 519 926, 604 459 699

Diagnostické, terapeutické a poradenské služby pro děti s poruchami řeči a komunikace, podpora komunikace u nemluvících dětí (DMO, dysfázie, mentální retardace, autismus, kombinovaná postižení)

 

APLA Praha – asociace pomáhající lidem s autismem

Adresa: Brunnerova 1011, 163 00 Praha 17 – Řepy

E-mail: praha@apla.cz

Web: www.praha.apla.cz

Telefon: 235 302 111

Pro děti předškolního věku s autismem.

 

Mateřská škola a základní škola speciální DIAKONIE ČCE v Praze 4

Adresa: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle

E- mail: info@tvojeskolicka.cz

Web: www.tvojeskolicka.cz

Telefon: 241 482 137

Pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami

 

Pedagogicko – psychologická poradna Praha 11

Adresa: Kupeckého 567, Praha 4

(bývalé pracoviště Vejvanovského, dnes sídlí v objektu ZŠ praktické – Modrá škola)

E-mail: ppp.vejvanovskeho@zris.mepnet.cz

Web: www.pppp.cz

Telefon: 272 918 682

 

Pedagogicko – psychologická poradna, detašované pracoviště Prahy 11

Adresa: Barunčina 11, Praha 4 – Modřany

E-mail: info@ppp-modrany.cz

Telefon: 241 772 412

 

RYTMUS občanské sdružení

Adresa: Bruselská 183, 120 00 Praha 2

E-mail: rytmus@rytmus.org

Web: www.rytmus.org

Telefon: 224 251 610

Podpora integrace, proškolování asistentů

 

Klub Hornomlýnská - asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Adresa: Hornomlýnská 1225, 148 00 Praha 4 – Kunratice

E-mail: info@hornomlynska.cz

Web: www.hornomlynska.cz

Telefon: 271 910 328

 

ORTOPTIKA Dr. Očka – speciální oční

Adresa: Vodičkova 39, Praha 1 (pasáž Světozor – 1. patro)

Mgr. Martina Hamplová – ordinace kromě pondělí a pátku 8,00 až 12,00 a 13,00 až 15,30 bez objednání

E-mail: ortoptika.ocko@seznam.cz

Telefon: 224 152 051

Prevence, screening očních vad, oční cvičení

 

TAMTAM středisko rané péče

Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Poradce rané péče a psycholog PhDr. Iva Jungwirthová

E-mail: ranapece@tamtam-praha.cz

Web: www.tamtam-praha.cz

Telefon: 251 510 744

Pro děti se sluchovými vadami

 

Ambulance dětské klinické logopedie

PhDr. Dana Krejčířová

Adresa: Thomayerova 800/5, 140 00 Praha 4 – Krč, pavilon A1

Telefon: 261 083 436

Pouze na objednání (denně od 6,30 do 7,45 hod.)